Privacyverklaring sollicitanten

Welkom bij ArrangeGroup! ArrangeGroup neemt jouw privacy heel serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen hierover kun je een mail sturen naar info@arrangegroup.nl.

Wie zijn wij
Wij zijn ArrangeGroup B.V. (hierna te noemen ‘AG’) en zijn statutair gevestigd op de Arendstraat 35 in Hilversum. Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op onze dochtervennootschappen; te weten Arrange Interim B.V., Arrange Integrated B.V. en Arrange Consultancy B.V.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, BSN etc.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel
AG is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder vind je een omschrijving van het doel waarvoor AG persoonsgegevens van jou verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens AG voor dat doel verwerkt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door AG worden bewaard.

 • Doeleinde: Uitvoering sollicitatieproces (het kunnen uitvoeren van lopende sollicitatieprocedures en het bijhouden van een database met potentiële kandidaten voor toekomstige vacatures)
 • Gegevens: CV en motivatie (o.a. naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, werkverleden, opleidingen)
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang en – voor het bewaren van persoonsgegevens in een database – verkregen toestemming
 • Bewaartermijn: Maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure of 1 jaar na afronding sollicitatieprocedure (indien toestemming verkregen voor het bewaren van gegevens in een database)

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens
AG heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt middels je sollicitatie via onze website of middels het invullen van het contactformulier op onze website. Deze gegevens kunnen later door AG worden aangevuld naar aanleiding van telefonisch of persoonlijk contact.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens
Jouw gegevens worden verwerkt in ons recruitmentsysteem. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen zolang je niet bij ons in dienst treedt.

 • Wat zijn jouw rechten
  Je hebt een aantal rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, welke we hieronder voor je op een rij zetten.
 • Het recht op toegang tot en een afschrift van je persoonsgegevens
  Je hebt het recht om een bevestiging te vragen van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je hebt het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe deze verwerkt worden.
 • Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens
  Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij van je hebben, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren.
 • Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen of te beperken
  In bepaalde omstandigheden heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en/of om je persoonsgegevens te wissen. Je kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en wij zullen dan beoordelen of aan je verzoek moet worden voldaan; dit recht is wel onderworpen aan wettelijke rechten of plichten die wij kunnen hebben voor wat betreft het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij in overeenstemming met de wet bepalen dat je verzoek om je persoonsgegevens te wissen of de verwerking daarvan te beperken moet worden toegekend, zullen wij dit zo snel mogelijk uitvoeren. Belangrijk om te weten is dat AG je hierdoor mogelijk niet meer of in beperkte mate van dienst kan zijn als je gegevens eenmaal zijn gewist.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  In bepaalde omstandigheden heb je het recht om ons te vragen de persoonsgegevens in een in de markt gebruikelijk formaat aan jou over te dragen. Je kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en wij zullen dan beoordelen of aan je verzoek moet worden voldaan; dit recht is wel onderworpen aan wettelijke rechten of plichten die wij kunnen hebben voor wat betreft het bewaren van gegevens.
 • Recht om bezwaar te maken
  Voor zover de verwerking van je gegevens is gebaseerd op rechtmatige belangen van AG (en niet op andere verwerkingsgronden), heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door AG op basis van je persoonlijke situatie.
 • Recht om toestemming in te trekken
  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Belangrijk om te weten is dat AG je hierdoor mogelijk niet meer of in beperkte mate van dienst kan zijn.

Als je gebruik wilt maken van een van je rechten kun je een mail sturen naar info@arrangegroup.nl of telefonisch contact opnemen met de afdeling Business Support via telefoonnummer 033 433 3198.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze verklaring
De voorwaarden van deze verklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kun je altijd terugvinden op onze website.

Waar kun je terecht met vragen en/of het indienen van een klacht
Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring of wil je nadere informatie over hoe we je persoonsgegevens verwerken en beschermen dan kun je een mail sturen naar info@arrangegroup.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 033 433 3198.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.