Opdrachtbevestiging Arrange Consultancy:

Met het versturen van deze opdrachtbevestiging geef ik Arrange Consultancy opdracht om de genoemde werkzaamheden tegen de condities zoals in het voorstel opgenomen uit te voeren.