KNVB campus

Vitaliteit centraal bij ArrangeGroup

Geplaatst op: 10 november 2020

Voor ArrangeGroup is de vitaliteit van medewerkers enorm belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een organisatie begint met gezonde en gelukkige medewerkers! En vitaliteit gaat over meer dan alleen het fysieke aspect. Het mentale aspect verdient minstens net zoveel aandacht. In een werkomgeving spelen factoren zoals werkgeluk, verbinding, zingeving en autonomie een grote rol. Bewustzijn van en inzetten op mentale vitaliteit is minstens zo belangrijk. Zeker in deze tijd is dat van extra groot belang. HR Manager Nathalie van der Meer vertelt wat wij allemaal doen op het gebied van vitaliteit bij ArrangeGroup.

Waarom is vitaliteit zo belangrijk voor ArrangeGroup?

“Meer begrip rondom goede voeding, beweging en voldoende rust is niet alleen een mooie stap richting vitalere medewerkers, maar ook naar succesvollere organisaties. We besteden veel tijd aan ons werk. Nu werk en privé meer met elkaar is verweven dan ooit, is het belangrijk om stil te staan bij de impact van vitaliteit op mens en organisatie. Én omdat goed werkgeverschap zich niet alleen meer beperkt tot de voordeur van je kantoor. Vitaliteit is een breed begrip waarvan de invulling ervan individueel enorm kan verschillen. Daar goed op inspelen en maatwerk kunnen bieden draagt bij aan vitale collega’s en daarmee ook aan het succes van onze organisatie.”

Wat doet ArrangeGroup op het gebied van vitaliteit?

“Binnen ArrangeGroup focussen we ons op de gezondheid en het welzijn van onze collega’s. Volgens ons begint dat bij zelfbewustzijn en het zien van de nut en noodzaak van aandacht voor vitaliteit. Doordat we dit continu onder de aandacht brengen, is het voor collega’s bijna een gewoonte om stil te staan bij dit thema. Ook het bewust maken van leidinggevenden van vitaliteit en de impact ervan zorgt voor bewustzijn.

We zetten coaches in die collega’s op mentaal vlak helpen bij bijvoorbeeld het vergroten van veerkracht. Voor iedere uitdaging, of dit zich afspeelt in de zakelijke omgeving of privé sfeer, bieden zij een luisterend oor. Mede hierdoor kunnen we in een vroegtijdig stadium signalen opvangen die duiden op bijvoorbeeld overbelasting of een ongelukkige thuis- en/of werksituatie. Daarmee kunnen wij onze collega’s helpen uitdagingen of problemen vroegtijdig op te lossen. Uiteindelijk valt of staat het succesvol inzetten op vitaliteit bij de persoonlijke aandacht voor ieders unieke situatie.”

Vitaliteit en werkgeluk: hoe kijkt ArrangeGroup daarnaar?

“Werkgeluk speelt zeker een rol in de vitaliteit van onze collega’s. Werkgeluk kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben op je gevoel en of je lekker in je vel zit. We vinden het daarom belangrijk om het werkgeluk van onze collega’s nauwlettend in de gaten te houden. Dat doen we door middel van een maandelijkse happiness scan. Niet voor niets hebben wij het werkgeluk van onze collega’s opgenomen in onze KPI’s. Wij ‘sturen’ letterlijk op de geluksfactor. Bij al onze activiteiten denken wij na hoe zich dit verhoudt tot het werkgeluk van onze collega’s. Thema’s als verbinding, plezier, voldoening en trots zijn hierin focuspunten. Vitaliteit betekent ook oog hebben voor talent en zingeving. Hier geven onze ‘ontwikkelgesprekken’ bijvoorbeeld ruimte voor.”

Hoe zorgen wij voor verbinding binnen ArrangeGroup?

“Uit onze happiness scans blijkt dat verbinding met collega’s belangrijk wordt gevonden en bijdraagt aan het werkgeluk en dus deels aan de vitaliteit van onze medewerkers. Normaal gesproken zorgen wij voor voldoende fysieke bijeenkomsten, zowel formeel als informeel. De afgelopen tijd was dat een grotere uitdaging in de wereld waarin wij nu leven. Gelukkig zijn er een hoop online initiatieven in het leven geroepen, zoals online koffiemomenten, lunches en digitale vrijdagmiddag borrels en blijven we werken aan plezier en interactie tijdens digitale bijeenkomsten. Ook hebben wij onlangs een sportieve dag georganiseerd. Alles om de verbinding met onze collega’s te behouden en hun vitaliteit te verhogen.”

Hoe dragen de kernwaarden en ambitie van ArrangeGroup bij aan de vitaliteit?

“De drie kernwaarden binnen onze organisatie: ‘Relatie, Ontwikkeling en Believe and Go for It’, onderstrepen het belang van vitaliteit binnen onze organisatie. Wij hebben gemerkt dat verbinding, ontwikkeling en autonomie een grote invloed hebben op gelukkige, vitale medewerkers. Daarom blijven wij goed in gesprek met onze collega’s, geven wij optimaal ruimte voor opleidingsmogelijkheden en bieden wij collega’s de kans om nieuwe initiatieven in het leven te roepen en eigenaarschap te nemen. De ambitie van ArrangeGroup is om werk en omgeving beter en leuker te maken. Met z’n allen weten wij zo een omgeving voor onszelf en onze klanten te creëren waar wij allemaal een nadrukkelijk onderdeel van zijn. Zo maken wij werk en omgeving beter en leuker voor iedereen en dragen wij bij aan ieders vitaliteit, zowel fysiek als mentaal.”