KNVB campus

Vijf trends en ontwikkelingen in het facilitaire werkveld

Geplaatst op: 20 juli 2020

Het vakgebied Facility Management is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een strategische tool die organisaties inzetten om hun doelstellingen te behalen. Denk aan het realiseren van kostenbesparingen of het verhogen van de medewerkerstevredenheid. Ontwikkelingen in de markt zijn daarom belangrijk om te volgen. Welke trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied Facility Management zijn voor jou als Facility Manager onmisbaar om op in te spelen? ArrangeGroup zet een aantal belangrijke trends op een rijtje.

1. Activity Based Working

Organisaties zien hun kantoren tegenwoordig niet enkel meer als een werkplekomgeving, maar vooral als plek om samen te werken en te vergaderen, gasten te ontvangen en om mensen te ontmoeten. Er wordt aantoonbaar meer flexibel en activiteitgericht gewerkt op kantoren. Deze trend wordt ook wel Activity Based Working genoemd. Activity Based Working is een modern kantoorconcept waarbij er gewerkt volgens drie principes: (1) meer diversiteit in werkplekken die zijn afgestemd op verschillende behoeften en activiteiten, (2) gedeeld gebruik van werkplekken en (3) flexibel en mobiel werken. De focus bij Activity Based Working ligt op het verbeteren van prestaties en productiviteit. Organisaties richten hun kantoren zo in dat de uit te voeren werkzaamheden optimaal worden ondersteund en er een kostenbesparing wordt gerealiseerd door de vermindering in werkplekken. Vooral door de coronacrisis, waarbij medewerkers (meer) thuiswerken, denken kantoorhoudende organisaties na over de functie en het gebruik van hun kantoor. Als facilitaire organisatie, is dit voor ArrangeGroup een continu proces. Niet alleen op ons eigen kantoor, maar ook dat van onze klanten.

2. Mixed-use gebouwen

Zoals de naam al doet vermoeden, worden Mixed-use gebouwen voor verschillende doeleinden gebruikt. Meestal een combinatie van werken en wonen, aangevuld met bijvoorbeeld een zorgcentrum, (sport)school, kinderopvang, supermarkt of horeca. Mixed-use gebouwen vragen al bij het ontwerp om een andere insteek. Immers, bewoners hebben andere behoeften dan werkenden. Voor de facilitaire branche een leuke uitdaging! ArrangeGroup speelt in op deze trend door het aanbieden van flexibele en unieke vastgoedconcepten. Wij ontwerpen én exploiteren dienstverleningsconcepten, geheel op maat. Onze concepten gaan uit van de gebruikerswensen en het creëren van een gastvrije, prettige verblijfsomgeving. Met als resultaat voor de vastgoedinvesteerder: een hoge bezetting, gunstige mutatiegraad en optimaal rendement. Een mooie voorbeeld waar wij ons concept in de markt hebben gezet is woon- en werkcomplex H-Park.

3. Duurzaamheid

Klimaatverandering is een belangrijk milieu-onderwerp in deze eeuw en zodoende bepaalt duurzaamheid al een lange tijd de blik van de facilitaire managers. Uit diverse onderzoeken blijkt dat duurzaamheid als één van de belangrijkste thema’s wordt gezien. Als facilitair dienstverlener kunnen wij een enorme impact maken als het gaat om duurzaamheid, zowel bij onszelf als bij onze klanten. Via leveranciers- en contractmanagement kiezen wij voor de meest duurzame mogelijkheden. Maar ook als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe gebouwen speelt facilitair management een grote rol bij de duurzaamheid daarvan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbinnen duurzaamheid een belangrijke rol speelt, is diep verankerd in het bestaan en de overtuiging van ArrangeGroup en onze partners. Dit komt onder andere tot uiting door het uitvoeren van energiescans, concrete plannen voor de verduurzaming van panden en het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP).

4. FM steeds meer datagedreven

De wereld om ons heen verandert snel en tech & data spelen daarbij een steeds grotere rol. Niet alleen in ons privéleven, maar ook in ons werk. Uit het onlangs gepubliceerde Provider Performance Onderzoek 2019 blijkt dat opdrachtgevers veel waarde hechten aan een datagedreven FM partner. Facilitaire dienstverleners kunnen een bijdrage leveren in het gebruik van data voor de facilitaire dienstverlening. Een trend die je dan ook steeds meer ziet gebeuren. ArrangeGroup heeft op het gebied van innovatie (tech & data) mooie stappen gezet de afgelopen jaren en wij zijn trots dit terug te zien in de resultaten van het Provider Performance Onderzoek 2019. Daarin behaalde ArrangeGroup zelfs een landelijke tweede plaats als datagedreven FM partner.

5. Focus op gezond en welzijn

Dat het welzijn van onze collega’s steeds belangrijker wordt binnen bedrijven is niet nieuw meer. Vitaliteit staat tegenwoordig ook in het bedrijfsleven hoog in het vaandel. De jongere generatie blijkt vatbaarder voor zowel psychische als lichamelijke klachten. Gezond gedrag wordt dan ook gestimuleerd door werkgevers om de vitaliteit van medewerkers te verhogen. Belangrijk hierbij is om een goede aanpak te kiezen die past bij de tijdsgeest en de medewerkerspopulatie. Ook binnen ArrangeGroup hebben we focus op de gezondheid en welzijn van onze collega’s. Dit doen wij onder andere door het aanstellen van een vitaliteitscoach, die collega’s helpt om signalen van overspannenheid en een burn-out vroegtijdig op te vangen en iedereen zoveel mogelijk helpt bij het oplossen hiervan. Deze aanpak is op maat gemaakt en helpt ons om medewerkers vitaal en gelukkig te houden. Daarnaast voorzien wij in staan-werkplekken, fruit op kantoor en houden wij het werkgeluk van onze collega’s nauwlettend in de gaten middels een maandelijkse happiness scan.

FM Insights: trends uit de markt

De afgelopen maanden hebben we facilitair verantwoordelijken van Rabobank, TenneT, Nissan, Essent, Alliander en Breda University geïnterviewd. Over het vak, de uitdagingen, trends en (toekomst)visies. Dat bracht een kleurrijke verzameling van inzichten. En die inzichten hebben we gebundeld in de FM Insights 2020. Nieuwsgierig naar dit trenddocument? Download deze dan hier.

Trendrapport
Nieuwsoverzicht