Wilfried Polman

Servicedesk Scan zorgt voor doorontwikkeling servicedesk Ymere

Geplaatst op: 11 april 2018

Woningcorporatie Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam. Met ruim 900 betrokken medewerkers werken zij aan goede en betaalbare huisvesting. Voor mensen met een bescheiden inkomen beschikken zij over 70.000 sociale huurwoningen in deze regio. Om de servicedesk van het facilitair bedrijf van Ymere verder door te ontwikkelen, heeft Arrange Consultancy een Servicedesk Scan uitgevoerd. Dennis van Hoorn, Senior Medewerker Facilitair Bedrijf van Ymere te Amsterdam én oud-medewerker van ArrangeGroup, vertelt over deze samenwerking.

Een frisse blik

Als oud-medewerker is Dennis altijd geïnteresseerd gebleven in het aanbod van diensten van ArrangeGroup. Tijdens een evenement van ArrangeGroup, gericht op de facilitaire servicedesk, hoorde Dennis over de mogelijkheden van de Servicedesk Scan: “Binnen Ymere heerst een sterke drive om continu te verbeteren. Op het gebied van de servicedesk hadden we hier wel ideeën bij, maar helaas bleef dat bij ideeën. We hadden een frisse blik nodig om onze ideeën te toetsen en al dan niet concreet te maken. Onze behoeften om de servicedesk te professionaliseren en de uitgangspunten van de Servicedesk Scan van Arrange Consultancy bleken uitstekend bij elkaar te passen.”

“We hadden een frisse blik nodig om onze ideeën te toetsen en al dan niet concreet te maken.”

Goed beeld van prestaties

De Servicedesk Scan van Arrange Consultancy bestaat onder andere uit interviews met medewerkers, het management en belangrijke stakeholders in combinatie met algehele observaties en het meekijken op de servicedesk. Dennis: “De onderlinge wisselwerking binnen de afdeling en onze strategie waren middels interviews met diverse stakeholders snel helder. Zo werden gesprekken gepland met ons facilitair management, locatiebeheerders en servicedesk medewerkers, maar ook met een door ons samengesteld klantenpanel. Door het aanleveren van gegevens is onze servicedesk gebenchmarkt op een aantal onderdelen. Zo kregen we niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief een goed beeld van de prestaties van onze facilitaire servicedesk.”

Terug naar het nieuwsoverzicht

Concrete en werkbare adviezen

Het adviesrapport van Arrange Consultancy was op sommige punten een bevestiging voor de servicedesk van Ymere en op sommige punten een ontkrachting van de ideeën. Dennis: “Het doel dat we voor ogen hadden – concretisering van deze ideeën – kwam duidelijk naar voren in het adviesrapport. Via het brede netwerk van ArrangeGroup heb ik contact gehad met een aantal referenten die dezelfde ideeën in de praktijk hadden gebracht. Dit leverde nieuwe inzichten op en nóg concretere handvatten om door te pakken op de adviezen die waren gegeven in het rapport.”

Arrange Consultancy echt een aanrader!

“Het laten uitvoeren van een Servicedesk Scan kan ik iedere organisatie aanbevelen die haar facilitaire servicedesk wil doorontwikkelen. Arrange Consultancy heeft een frisse blik, innovatieve ideeën en een breed facilitair netwerk. Het Facilitair Management van Ymere kan aan de slag met de doorontwikkeling van de servicedesk en kan in dit traject rekenen op Arrange Consultancy!”

Dennis van Hoorn Ymere        Servicedesk Ymere logo

Dennis van Hoorn, Senior Medewerker Facilitair Bedrijf van Ymere

Meer over Arrange Consultancy