ArrangeGroup

Scheiden wonen en zorg en de impact op facilitair!

Geplaatst op: 30 Oct 2013

Het staat nog steeds volop in het nieuws en het heeft veel impact op onder andere de facilitaire organisatie binnen de zorginstellingen. Het scheiden van Wonen en Zorg!

Scheiden wonen en zorg

Per 1 januari 2013 is het Scheiden van Wonen en Zorg ingevoerd. Een regeling waarin wonen en zorg apart wordt gefinancierd. De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor het wonen. De zorg wordt gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo, AWBZ en via eigen middelen. Het kabinet Rutte wil de zorg uit de lichtere zorgzwaartepakketten (ZZP) voor nieuwe cliënten in de eigen omgeving laten plaatsvinden. Dat betekent dat nieuwe cliënten niet meer in een zorginstelling verblijven maar voortaan thuis de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Op dit moment heeft deze regel betrekking op “nieuwe” zorgvragers met een indicatie ZZP1 of ZZP2. Per 1 januari 2014 gaat dit in voor de ZZP3. Voor diegene die dit nu lezen en niet bekend zijn in de gezondheidszorg: ZZP staat voor Zorg Zwaarte Pakket. Een ZZP beschrijft welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft die niet zelfstandig kan wonen. Een ZZP omvat wonen, zorg, diensten en eventueel ook dagbesteding en behandeling. En dat betekent dat de veranderingen in de zorgzwaartebekostiging een enorme impact hebben op de (facilitaire) bedrijfsvoering van de zorginstellingen.

Bij veel Woonzorginstellingen is het een belangrijk, maar ook een ingewikkeld agendapunt, omdat de zorgvrager zelf gaat betalen, wordt deze kritischer op de woonomgeving. Als eigenaar van zorgvastgoed moet je goed inspelen op de wensen van de toekomstige bewoners, terwijl je ook nog rekening dient te houden met de huidige bewoners. Belangrijke vragen die we ons daarom stellen zijn: “Hoe gaan we in de toekomst om met ons zorgvastgoed?”, “Gaan we verbouwen of gaan we nieuwbouw neerzetten?”, “Hoe gaan we de huisvesting inrichten?”, “Gaan we de facilitaire diensten in eigen beheer houden of uitbesteden?”en “Met welke marktpartijen willen we gaan samenwerken?”.

Blijf communiceren!

Het is verder van groot belang dat zorg en facilitair goed met elkaar blijven communiceren en ontwikkelingen afstemmen. Aspecten gericht op het zorgproces, de wisselende bewoners en de zelfredzaamheid moeten de basis vormen binnen de communicatie en de toekomstige investeringen. Belangrijk binnen de zorgzwaartebekostiging is namelijk dat het zorgproces, de facilitaire dienst (Verblijf) en de huisvesting (NHC norm) integraal worden afgestemd. Door gezamenlijk de juiste keuzes te maken binnen de huisvesting, is het bijvoorbeeld mogelijk de schoonmaakkosten omlaag te brengen.

Ook de komende maanden en jaren moeten zorginstellingen antwoord geven op ingewikkelde vraagstukken en keuzes maken over de toekomst en de inrichting van de eigen organisatie. Scheiden van wonen en zorg biedt veel kansen, maar het is ook zeer complex. De komende maanden stap ik echter even uit deze complexe materie en ga ik me volledig op andere zorgmaterie richten. Namelijk de verzorging van een baby! De huisvesting en faciliteiten zijn geregeld. Nu moet alleen de ooievaar nog langskomen!

Door: Anke Verlinden, Interim Manager bij ArrangeGroup

bel mij terug