KNVB campus

Samen werken aan geluk; een inkijkje in de samenwerking tussen ArrangeGroup en Hogeschool Rotterdam.

Geplaatst op: 30 november 2020

Als ArrangeGroup onderschrijven wij het belang van geluk (in de werk- en persoonlijke omgeving). Wat ons betreft kunnen de levensvaardigheden die geluk bevorderen niet vroeg genoeg onder de aandacht worden gebracht. Inbedding in het HBO-onderwijs kan daar een goede bijdrage aan leveren. Vanuit deze gedachtegang is ArrangeGroup onlangs een mooie samenwerking aangegaan met Hogeschool Rotterdam.

Minor Happy@Work

Onder andere de uitgedragen visie van ArrangeGroup over (werk)geluk is door Hogeschool Rotterdam opgevangen en aanleiding geweest om mee te denken in de oprichting van een nieuwe minor: Happy@Work. Tijdens deze minor worden studenten van diverse hogescholen en diverse studierichtingen voorbereid op hun professionele carrière door te focussen op het component vitaliteit. Vitaliteit is namelijk één van de ingrediënten voor een succesvolle loopbaan. Samen met inspirerende trainers, vakdocenten en ervaren professionals uit het bedrijfsleven gaan studenten op zoek naar hoe zij persoonlijk kunnen uitblinken in het thema werkgeluk. De student leert het beste door te werken aan praktijkvraagstukken.

“Wij zijn erg enthousiast over de samenwerking en de extra uitdaging in deze online periode hebben zowel ArrangeGroup als de studenten er niet van weerhouden er een groot succes van te maken. SAMEN werken wij aan GELUK”, aldus Tanja Zuijderwijk, Chief Happiness Officer minor Happy@work.

Praktijkcase Arrange: ‘Vital@work bij Arrange’

Onderdeel van de minor is een complexe praktijkcase, geformuleerd en gegeven door Arrange, welke nu een vast onderdeel in de minor vormt. Studenten gaan hierbij in multidisciplinaire teams van vijf aan het werk. In de praktijkcase onder de titel ‘vital@work bij Arrange’ staat de employee journey centraal en wordt aandacht gegeven aan aantrekkelijk werkgeverschap en de beste partner. De methodieken ‘house of quality’ en ‘prototyping’ worden hierbij ingezet. Dit houdt in dat studenten vanuit ‘klantperspectief’ wensen worden geconfronteerd met de uitgangspunten van de organisatie en dat oplossingen worden uitgewerkt in prototypes. Ook worden door studenten tussenproducten opgeleverd, zoals uitgetekende employee journey’s, visuals van uitgewerkte persona’s en middels pressure cooker gegenereerde oplossingen.

Een mooie samenwerking

De samenwerking tussen het onderwijs en het werkveld is van groot belang en maakt de B van het HBO onderwijs van waarde. Studenten leren de grillen van de beroepspraktijk kennen en krijgt theorie betekenis. Het onderwijs kan de aansluiting met het werkveld toetsen en het werkveld draagt vanuit haar kernwaarden graag bij aan de ontwikkeling van studenten. Het strategische partnership met de Hogeschool Rotterdam is het begin van een mooie en langdurige samenwerking waar wij zeer enthousiast over zijn.

“Wij zijn zeer verrast door de creativiteit en fantastische ideeën die door de teams zijn gepresenteerd. De adviezen zijn direct meegenomen in onze jaarplannen zodat we direct de doorontwikkeling in de praktijk brengen en onze geluksjourney bij Arrange voortzetten”, aldus Sheryl Limburg, Managing Consultant en Geluksambassadeur bij ArrangeGroup.

Naar het nieuwsoverzicht
Neem contact met ons op!