ArrangeGroup

Q-Sessies bij ArrangeGroup

Geplaatst op: 14 Nov 2011

Onlangs hebben weer de Q-sessies plaatsgevonden bij ArrangeGroup. De ‘Q’ staat hierin voor kwartaal. Ieder kwartaal organiseert ArrangeGroup, naast reguliere fun- en kennisbijeenkomsten, een specifieke bijeenkomst voor haar medewerkers rondom de organisatieplannen voor het lopende jaar.

Q-sessies bij ArrangeGroup

Onlangs hebben weer de Q-sessies plaatsgevonden bij ArrangeGroup. Ieder kwartaal organiseert ArrangeGroup, naast reguliere fun- en kennisbijeenkomsten, een specifieke bijeenkomst voor haar medewerkers rondom de organisatieplannen voor het lopende jaar. De Q-sessies hebben als doel om de medewerkers in kleine groepen te informeren en te betrekken bij de koers die ArrangeGroup vaart. Dit laatste kwartaal van het jaar heeft altijd een extra invalshoek: De Toekomst! In de zomerperiode staat het management team en de interne organisatie stil bij hetgeen de toekomst gaat brengen. We noemen dit de Futuredays. Deze vormen de basis voor de plannen van volgend jaar.

Futuredays

Binnen ArrangeGroup is er een actieve en constructieve houding om te ontwikkelen en vooruitgang te boeken. Naast deze basishouding en Q-sessies zijn er sinds dit jaar ook enkele initiatieven bijgekomen waardoor er steeds meer inbreng komt vanuit de hele organisatie. ArrangeGroup heeft namelijk een Ondernemingsraad, een Denktank, een activiteitencommissie en een platform waarbinnen kennis wordt gedeeld. ArrangeGroup wordt direct en indirect gevoed door ideeën en inbreng vanuit deze ‘organen’ en reguliere gesprekken met medewerkers. De laatste Q-sessies van het jaar werden ook weer aangegrepen om gezamenlijk concreet beelden te delen over de toekomst, het gesprek aan te gaan en zo samen ArrangeGroup verder te helpen in haar groei en kwalitatieve ontwikkeling. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst en we kijken dan ook met veel plezier terug op deze sessies!

bel mij terug