ArrangeGroup

Programmamanagement: de grote puzzel

Geplaatst op: 13 Dec 2013

Programmamanagement gaat niet over de publieke of commerciële omroepen, die hun spoorboekje indelen voor het programmaoverzicht, maar over alle projecten in uw organisatie.

Programmamanagement

Programmamanagement is een specialisme waar ArrangeGroup raad mee weet. Heeft u alle gerealiseerde, lopende en uitgevoerde projecten inzichtelijk? Op welke manier grijpen ze op elkaar in, zijn ze te combineren; versterken of verzwakken ze elkaar? Wie zorgt ervoor dat al deze projecten uiteindelijk leiden tot een beter resultaat?

Projecten zijn niet meer uit onze organisaties weg te denken. Terwijl daarnaast wordt verwacht dat de organisatie en operatie gewoon doorgaan. Soms lijkt het erop dat de going concern en beheer niet meer bestaan en het alleen nog maar om projecten draait. Toch heeft ieder project een einde, dat is namelijk één van de kenmerken van een project. Uit (bijna) al deze projecten volgt dan een going concern of beheersfase. Deze zaken dienen weer belegd te worden binnen de organisatie. Wat was anders het doel en de toegevoegde waarde van het project?

Koppelen van projecten

Projecten kunnen zeker waardevol zijn, maar het is juist belangrijk dat alle stappen in het projectmatig werken worden doorlopen. Tools zijn bijvoorbeeld de Prince-methodiek, waarbij door systematisch te werken alle fasen van projectmanagement worden doorlopen en terugkoppeling wordt gedaan, zodat je altijd weet waar het project staat. Je kunt een project afronden, maar als het niet aan de juiste personen wordt overgedragen dan kan een project succesvol zijn geweest, maar het vervolg niet.

Bij programmamanagement gaat het mijns inziens om het aan elkaar koppelen van de projecten aan de organisatie. Het succes van de projecten wordt grotendeels bepaald door de mensen die aan het project werken. Belangrijke voorwaarden zijn een ‘helikopterview’ en ‘communicatie’. Daarbij dienen op alle niveau’s; strategisch, tactisch, operationeel en uitvoerend over zaken te worden nagedacht. De (Programma) Manager is verantwoordelijk voor het totaal. Maar uiteindelijk moet het project op alle niveaus landen.

Door: Mieke Arkesteijn, Interim Manager

bel mij terug