rijksoverheid

Opschorting handhaving Wet DBA is verlengd tot 1 juli 2018

Geplaatst op: 6 juni 2017

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is in het leven geroepen, als vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Om alle opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de nieuwe manier van werken te laten wennen, gold een overgangsperiode, welke is verlengd.

Opschorting verlengd

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018.

Tijd voor de aanpassing

Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom schort staatssecretaris Wiebes de handhaving op tot ten minste 1 juli 2018.

Lees verder over de verlenging op de website van Rijksoverheid.

Terug naar het nieuwsoverzicht