ArrangeGroup

Op weg naar Empowerment! (deel 3/3)

Geplaatst op: 17 Aug 2015

In de drie artikelen over “Op weg naar Empowerment” stort onze kennisgroep, met de toepasselijke naam The Empowerment Lab, zich op het onderwerp Empowerment. Onze ambitieuze en eigenwijze groep rust niet, totdat we iedere steen hebben omgekeerd omtrent dit onderwerp. Het doel is om een eigen definitie van Empowerment te ontwikkelen en als kennisgoeroes voort te bestaan.

Definitie van Empowerment

In het eerste deel van dit drieluik heeft onze kennisgroep zich gestort op de theorie van Empowerment. Dit resulteerde in de volgende definitie: “Empowerment is het handelen vanuit eigen inzicht, kracht en intrinsieke motivatie waar men energie van krijgt en plezier aan beleeft, waardoor successen geboekt worden.’’ Deze definitie wordt met regelmaat gebruikt bij presentaties, gesprekken en geeft sturing aan de betekenis van het onderwerp.

Van theorie naar praktijk

Om de definitie verder te verduidelijken hebben we in het tweede deel van Empowerment een concreet voorbeeld uitgewerkt. Hierbij past Sander zijn Empowerment-passie toe op zijn werk en dit resulteert onder andere in een nieuwe activiteitencommissie. In het derde en laatste deel van deze drieluik willen wij je uitdagen om zelf aan de slag te gaan met Empowerment. Middels een stappenplan maken we concreet hoe jij jezelf kunt Empoweren.

Intrinsieke motivatie

Wil je Empowerment goed inzetten, dan moet je bewust worden van je eigen talenten en interesses. Weet waar je kracht ligt! Dit biedt handvatten om jezelf verder te ontwikkelen en te vinden naar hetgeen wat energie geeft. Hulpmiddelen om erachter te komen waar je kracht ligt, zijn bijvoorbeeld een DISC-analyse of een Personal Branding Survey. Oftewel 360 graden feedback. De hulp van iemand uit je omgeving kan hierbij prima helpen. Denk aan je leidinggevende, familie en/of vrienden.

Onderzoek de mogelijkheden

Na bewustwording van je eigen talenten en interesses, is een logische vervolgstap te onderzoeken of er mogelijkheden binnen je eigen (werk)omgeving zijn om deze toe te passen. Dit heeft Sander in het vorige artikel ook gedaan. Sander besefte dat hij in zijn vrije tijd graag activiteiten voor zijn voetbalclub organiseerde. Bij zijn werk was dit nooit goed geregeld. Door dit ook bij zijn werkgever te organiseren, kreeg Sander (weer) uitdaging en plezier in zijn werk.

Maak je dromen waar

Je hebt nu voor jezelf bepaald waar je kracht ligt. Vervolgens kun je doelen stellen om er naar toe te werken. Geef invulling aan de vragen die onder andere door Ben Tiggelaar in zijn boek: “Dromen, Durven, Doen” besproken worden:

 • Wat is mijn doel?
 • Waar wil ik naartoe?
 • Wat vind ik leuk?

Uiteraard dien je de door jouw geformuleerde doelen SMART te maken: het is belangrijk dat je ontwikkeling ook meetbaar blijft. Bedenk na het opstellen van jouw doelen, hoe je deze doelen binnen je eigen werkomgeving kunt bereiken. Hier is lef, daadkracht en doorzettingsvermogen voor nodig. Belangrijk hierbij is ook dat je binnen je (werk)omgeving de ruimte krijgt om de gestelde doelen te behalen.

Evaluatiemomenten inplannen

Gedurende het traject dat je doorloopt om jezelf te Empoweren is het van belang zo nu en dan even stil te staan bij hetgeen je tot dusver hebt bereikt. Om dit SMART te houden is het verstandig deze zelfevaluatiemomenten van te voren in te bouwen. Tijdens deze momenten bepaal je voor jezelf of je op de goede weg bent, of dat je wellicht een andere aanpak moet hanteren om het beoogde doel te bereiken. Hulpmiddelen zijn de PDCA-cirkel van Deming en de STARR methodiek.

PDCA-cirkel

De PDCA-cirkel beschrijft vier activiteiten die van toepassing zijn op het verbeteren van jezelf. De kern van dit model is dat iedereen in staat is zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De PDCA-cirkel bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Plan: plan / doel formuleren
 • Do: uitvoeren van het plan
 • Check: check plan met uitvoering
 • Act: actualiseren / bijsturen

STARR-methodiek

De STARR-methodiek kun je toepassen om jouw handelen tijdens bepaalde situaties te evalueren. STARR staat voor:

 • Situatie: Wat speelde er?
 • Taak: Wat waren je taken?
 • Activiteiten: Wat heb je concreet gedaan?
 • Resultaat: Wat gebeurde er daarna?
 • Reflectie: Zelfreflectie en conclusies verbinden aan je handelen

Als je kunt aantonen dat je doelen zijn behaald, sta je in je kracht en weet je dit ook uit te dragen naar je (werk)omgeving. Jezelf Empoweren is eigenlijk nooit klaar. Maar het zal wel bijdragen aan meer plezier in zowel je werkomgeving als in je privéomgeving.

Samenvattend

Concreet zijn er dus 5 stappen te ondernemen om jezelf te Empoweren:

 • Stap 1: Bewustmaking van eigen talenten en interesses.
 • Stap 2: Mogelijkheden onderzoeken tot toepassing binnen eigen (werk)omgeving.
 • Stap 3: Formuleren van doelen en resultaten om naar toe te werken.
 • Stap 4: Doelen daadwerkelijk toepassen binnen je eigen (werk)omgeving.
 • Stap 5: Evaluatie na toepassen van zelf-Empowerment.

Dit was ons laatste artikel van het drieluik, maar stil zitten doen wij zeker niet! Ben je geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp en wil je er meer over weten? Of wil je een bijdrage leveren? Schroom dan niet contact op te nemen met ons! Wij gaan verder in onze ontwikkeling over Empowerment om niet alleen jezelf, maar ook een ander te Empoweren.

Geschreven door Maurits Buitelaar & Paulien Baaij, ArrangeGroup

bel mij terug