ArrangeGroup

Op weg naar Empowerment! (deel 2/3)

Geplaatst op: 19 Dec 2014

In drie artikelen stort onze kennisgroep, met de toepasselijke naam The Empowerment Lab, zich op het onderwerp “empowerment”. Onze ambitieuze en eigenwijze groep rust niet, totdat we iedere steen hebben omgekeerd omtrent dit onderwerp. Het doel is om een eigen definitie van empowerment te ontwikkelen en als kennisgoeroes voort te bestaan. In deel 2 van deze serie nemen wij je via een praktijkvoorbeeld mee in de betekenis van empowerment.

Definitie

Empowerment is het handelen vanuit eigen inzicht, kracht en intrinsieke motivatie waar men energie van krijgt en plezier aan beleeft, waardoor successen geboekt worden. De volgende elementen komen terug in deze definitie: intrinsieke motivatie, handelen, eigen inzicht, kracht, ontwikkeling, energie, plezier en successen. Hoewel dit op zichzelf staande en bekende termen zijn, is enige toelichting nodig om een concreet beeld van empowerment te vormen.

Sander

Sander is een medewerker bij een grote verzekeringsmaatschappij. Na zijn studie is hij hier begonnen met werken in een leuke startersfunctie. Hij leerde veel en kon na twee jaar doorstromen naar een meer uitdagende functie. Hij heeft het erg naar zijn zin op het werk en de nieuwe functie bevalt goed. Nu hij deze functie al bijna drie jaar heeft uitgevoerd, merkt hij dat alles vanzelfsprekend wordt en dat de uitdaging mist. Naast werk is Sander actief bij de voetbalvereniging. Naast het spelen in een team geeft hij ook training aan een juniorenteam en is hij actief met het organiseren van allerlei activiteiten op de club.

Intrinsieke motivatie, eigen inzicht en kracht

Intrinsieke motivatie is eigenlijk de basis waaruit je handelt; wat jij het liefst doet, waar jij je prettig bij voelt en waar jij achter staat. Voorafgaand aan deze basis zal je op ontdekkingstocht naar jezelf moeten gaan en bewust worden van wie je nu eigenlijk bent en wat je echt wil. Met deze (zelf)kennis wordt het voor jou makkelijker om (proactief) keuzes te maken en hier de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Sander’s Eigen initiatief

Sander besluit het gemis aan uitdaging in zijn werk bespreekbaar te maken met zijn leidinggevende. Mogelijk is er net als drie jaar geleden de mogelijkheid om binnen de organisatie door te stromen of zijn werkzaamheden uit te breiden. Zijn leidinggevende geeft echter direct aan dat dit op korte termijn niet binnen de mogelijkheden valt. Sander gaat na welke acties hij zelf nog kan ondernemen om weer plezier in zijn werk te krijgen. Hij besluit een voorstel bij zijn leidinggevende neer te leggen voor het opzetten van een activiteitencommissie. Binnen de organisatie is dit nooit erg goed geregeld en in zijn vrije tijd vindt Sander het leuk om hiermee bezig te zijn.

Handelen

Wanneer je weet wat je wilt, wat je kan en als je gemotiveerd bent, is de basis voor het bereiken van je doel gelegd. Echter, komt dan de belangrijkste stap: actie ondernemen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Het kan zijn dat je hiervoor uit je comfort zone moet stappen. Dit kan spanning met zich meebrengen en/of confronterend zijn. Accepteer dat het niet altijd makkelijk is en daag jezelf uit!

Sander’s Resultaat?

Sander zijn leidinggevende geeft akkoord voor het opzetten van een activiteitencommissie. Hij zal hier tijd voor krijgen vanuit de organisatie, maar er wordt ook van Sander verwacht hier eigen tijd in te steken. Hoewel het opstarten van een activiteitencommissie niet was waar Sander in eerste instantie aan dacht toen hij de uitdaging binnen zijn werk miste, geeft hem dit nu veel energie. Collega’s zijn enthousiast, waardoor Sander zich op zijn werk gewaardeerd voelt. Hoewel zijn dagelijkse werkzaamheden tot op heden onveranderd zijn gebleven, gaat hij toch met meer plezier naar zijn werk. Voor de komende periode haalt hij voldoening aan deze toevoeging van werkzaamheden.

Energie, plezier en successen

Doordat je handelt vanuit je intrinsieke motivatie en op basis van eigen inzicht en kracht, heb je extra beweegredenen om het tot een succes te brengen. Op basis van deze drie pijlers, beleef je meer plezier aan de uitvoering, wat (positieve) energie oplevert. Dit resulteert over het algemeen vaak in aadwerkelijk succes.

Empowerment is ‘a way of life’ en daarom niet alleen werkgerelateerd. Ook in het privéleven is dit toe te passen. Ben jij ook nieuwsgierig geworden naar empowerment? Houd dan vooral onze website goed in de gaten. Het laatste artikel in het drieluik neemt je verder mee in dit onderwerp!

Bibian Otten & Danielle Ruiter

bel mij terug