KNVB campus

Ontwikkeling kennislabs binnen Arrange Academy

Geplaatst op: 3 augustus 2021

ArrangeGroup streeft naar een succesvolle lerende organisatie, waarin iedere medewerker in staat wordt gesteld zichzelf te ontplooien en zijn talent en kennis optimaal in te zetten in het facilitaire werkveld. De oprichting van de Arrange Academy ondersteunt deze ambitie volop, helemaal met de start van drie kennislabs over drie verschillende thema’s die centraal staan in de facilitaire markt.

Doorontwikkeling Arrange Academy

De Arrange Academy helpt met het vergroten van wijsheid van Arrangers zodat zij optimaal ingezet kunnen worden bij opdrachtgevers. In 2020 zijn wij gestart met wekelijkse colleges en een succesvolle afronding van de summerschool over inkoop. Voor 2021 ontstonden de ambities om dit initiatief verder door te ontwikkelen. Zo werd onlangs het opleidingsplatform Studytube gelanceerd als uitbreiding van de Arrange Academy. Ook de oprichting van de kennislabs geven hier invulling aan.

In deze kennislabs werken collega’s samen aan een onderwerp dat centraal staat in het facilitaire werkveld. De leden denken actief mee over vraagstukken en integrale ontwikkelingen binnen dit thema. Ze verzamelen kennis, analyseren data en ontwerpen nieuwe producten die in de dienstverleningen gebruikt kunnen worden. Zo kunnen bepaalde trends en ontwikkelingen praktisch toepasbaar worden gemaakt binnen dit thema. Ook kan bruikbare kennis gebundeld worden en zijn zij dé sparringpartner op dit gebied binnen ArrangeGroup. Arrangers vanuit verschillende dienstverleningen met verschillende functies komen bij elkaar om over hetzelfde onderwerp na te denken. Dit alleen al zorgt voor veel nieuwe inzichten. Sinds kort zijn de volgende drie kennislabs opgericht: Workplace Management, Performance meten en Servicedesk.

1. Kennislab Workplace Management

Workplace Management is, meer dan ooit, een hot topic. Elke organisatie denkt momenteel na over de te voeren huisvestingsstrategie en daarmee staat dit onderwerp bij menig bestuurder op de agenda. Als facilitair professionals is het voor Arrangers de normaalste zaak van de wereld om na te denken over een passende werkomgeving die de organisatie ondersteunt bij haar doelen. Bij het kennislab over Workplace Management is Niels van Duijn de kartrekker: “Megatrends zoals globalisering, welzijn en gezondheid, wendbaarheid, delen en digitalisering zorgen voor een verandering van hoe medewerkers willen werken.”

Door COVID-19 is een versnelling gekomen in het tijd- en plaatsonafhankelijk werken en zijn we beter in staat om met onzekerheid om te gaan. Tegelijkertijd is een grotere bewustwording ontstaan dat het well-being van de mens cruciaal maakt. Wat de nieuwe werk-werkelijkheid na deze pandemie wordt, laat zich nog niet geheel voorspellen. Wel zal sprake zijn van een structurele combinatie van werk dat op kantoor, thuis en elders wordt verricht. Feit is dat deze ontwikkelingen ook andere eisen en vragen aan faciliteiten en dus huisvesting stellen. Dat vraagt om passende oplossingen op het gebied van Workplace Management. “De komende twee maanden besteden we tijd aan het verzamelen en bundelen van alle beschikbare data gerelateerd aan dit onderwerp. De kick-off sessie inclusief een brainstorm over de aanpak was in ieder geval veelbelovend!”, aldus Niels.

2. Kennislab Performance meten

Performance meten: een belangrijk en steeds relevanter thema voor Facility Management, maar voor velen een nog onbekend terrein. En juist daarom is dit kennislab zo relevant. Felicia Koning is bij het tweede kennislab over performance meten in de lead. “Wij geloven dat alles begint en eindigt bij het inzichtelijk hebben van de performance. Dat data belangrijk is, maar op zichzelf niets betekent. Data wordt namelijk pas informatie als je hier context en relatie aan toekent. En data verzamelen? Dat is pas effectief als je van te voren weet waarom je het doet.”, vertelt Felicia.

Ook dit kennislab maakt deze zomer een vliegende start. Felicia vervolgt: “Onze droom? Eén daarvan is het ontwikkelen van een dashboard waarin onze collega’s relevante facilitaire kengetallen gebundeld en overzichtelijk gepresenteerd terug kunnen vinden. Om zo hun eigen inzichten te vergroten en deze kennis binnen onze organisatie én die van de opdrachtgevers toe te passen. Verder denken we aan het ontwikkelen van quickscans en volwassenheidsmodellen. Maar nu eerst: met elkaar vaststellen waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen.”

3. Kennislab Servicedesk

Elize Vonk Noordegraaf is bij het kennislab over de servicedesk de trekker. “De leden van dit kennislab hebben allen de overtuiging dat we onze Arrange-krachten kunnen bundelen rondom dit thema. Daarmee dragen we niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze collega’s, maar zijn we ook in staat een nóg hogere kwaliteit te leveren aan onze opdrachtgevers.”, vertelt Elize. “Deze zomer besteden we aandacht aan het ophalen van verwachtingen, behoeftes en ontwikkelingen binnen dit thema door met onze collega’s in gesprek te gaan. Ik ben nu al benieuwd naar de waardevolle inzichten die deze gesprekken gaan brengen!”

Marijke Mason draagt actief bij aan deze groep. Zij vervolgt: “Dit thema en ArrangeGroup kennen een ervaringsrijk verleden. Veel van onze collega’s startten hun carrière op de servicedesk, waardoor we veel kennis en ervaring hebben verzameld op dit gebied. Daarnaast speelt de servicedesk een belangrijke rol als informatieknooppunt binnen de facilitaire dienstverlening, een prachtig onderdeel van het vakgebied om verder te ontwikkelen!”

Neem contact met ons op!
Terug naar nieuwsoverzicht