Tiko Smetsers

Dé vijf trends in Facility Management van 2018

Geplaatst op: 10 oktober 2017

De economie trekt aan en tekorten verdwijnen. Er ontstaat weer ruimte en meer lucht in de budgetten. De focus verschuift van efficiency naar kwaliteit. Denk aan kwaliteit in de dienstverlening, maar ook in de werkomgeving. Bijvoorbeeld dat medewerkers gelukkig zijn en prettig werken in de omgeving die je ze biedt. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op Facility Management. Om hierop in te spelen schets ik graag een beeld van de toekomst, waarbij ik dé vijf trends in Facility Management van 2018 voorspel.

Gepubliceerd op Facto.nl

1. Behoefte aan experimenteren

De wereld verandert en facilitair verandert niet snel genoeg mee. Waar we in onze thuisomgeving eenvoudig beschikken over de nieuwste technologie, is dit voor onze werkomgeving een stuk complexer. Er ontstaat hierdoor behoefte aan testomgevingen en meer ruimte voor creativiteit. Kantooromgevingen die als ‘living lab’ dienen om zodoende de innovatie en technologische ontwikkelingen te stimuleren. In deze testruimte wordt het maken van fouten weer geaccepteerd. Hier leren we immers van. Ook verwacht ik dat we naast de technologische ontwikkelingen ook maatschappelijke sociale ontwikkelingen – die impact hebben op onze manier van werken en samenwerking – in deze testomgevingen gaan uitproberen. Daarmee kunnen we alle typen ontwikkelingen sneller in de ‘werkelijke’ kantooromgeving inzetten.

2. Facilitair samenwerken

Vanuit het efficiency-oogpunt hebben we lang de focus gelegd op de totale uitbesteding. Ik merk echter dat opdrachtgevers moeite hebben om hun focus op de strategie te leggen en de tactiek & operatie los te laten. Om toch invloed uit te oefenen, blijven opdrachtgevers een vinger aan de pols houden en wordt werk dubbel gedaan. Opdrachtgevers willen een bepaalde vorm van controle houden en tegelijkertijd ontzorgd worden. Daardoor stijgt de vraag naar een tussenvorm. Hybride modellen winnen hierdoor steeds meer terrein.

3. Van data naar informatie

Smart buildings zijn ‘hip and happening’ en dat blijven ze ook even. In 2018 zie ik echter een vertaalslag van het verzamelen naar het definiëren van onze informatiebehoefte. Door een beter inzicht in de mogelijkheden van Smart Buildings kunnen we veel specifieker aan leveranciers vragen welke data we nodig hebben. Vanuit onze doelstellingen kunnen we terugredeneren welke informatie – en daarmee welke data – we nodig hebben om hierop te kunnen sturen. Vanuit die informatie kan FM proactiever diensten verlenen en beter prioriteiten stellen. Ik verwacht dat we gaan experimenteren met voorspellingen op basis van deze slimme data, maar dit nog niet op grote schaal inzetten om hier de dienstverlening op af te stemmen. Dat is nog steeds toekomstmuziek, ook in 2018.

4. Focus op beleving

De beleving in de kantooromgeving wordt weer belangrijker. Er komt een focus op experience: hoe ervaart de medewerker zijn werk en omgeving? Om een beleving in optima forma te creëren, is het van belang dat de afdelingen FM, HR en IT samenwerken. Een goed voorbeeld is de guest journey van het indiensttredingsproces; door een nauwere samenwerking tussen de eerder genoemde afdelingen ontstaat er een prettigere ervaring dan wanneer dit allemaal apart geregeld is. Denk ook aan het uitdiensttredingsproces; een professioneel en prettig afscheid kan van een oud-medewerker een ambassadeur van de organisatie maken.

5. Werkgeverschap: War on Talent

Door de aantrekkende economie wordt de arbeidsmarkt krapper. Het kantelpunt is geweest; lange tijd heeft de werkgever de markt kunnen bepalen, nu is de medewerker aan de beurt. De strijd om het talent is al losgebarsten. Om als organisatie voor medewerkers aantrekkelijk te blijven, moet je een omgeving bieden waar de medewerker graag wil zijn. Naast primaire arbeidsvoorwaarden vind ik dat de werkgever iets moet bieden wat onderscheidend is. Daar spelen de ondersteunende diensten (HR, FM, IT) een belangrijke rol in om voldoende onderscheidend te zijn. Ook FM kan een rol van betekenis spelen om talent aan te trekken en te behouden.

Meer trends

Dit zijn wat mij betreft de belangrijkste trends voor 2018, maar ook de volgende thema’s en ontwikkelen zullen in 2018 belangrijk zijn:

  • Schaalbaarheid en flexibilisering;
  • Circulariteit en duurzaamheid;
  • Hogere vraag naar maatwerk;
  • Doorontwikkeling van werkplekconcepten gericht op trends en individuele voorkeuren;
  • Voldoen aan klantverwachtingen (in plaats van klantverwachtingen managen);
  • Focus op vertrouwen; je blijft sturen op prestaties, maar de focus verlegt zich naar een basis van vertrouwen. Bij dit vertrouwen horen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Geschreven door Tiko Smetsers, Business Development Manager bij ArrangeGroup.

Terug naar het nieuwsoverzicht