KNVB campus

Meerjarige samenwerking Zadkine en ArrangeGroup

Geplaatst op: 4 oktober 2021

Na een uitgebreide selectieprocedure hebben ArrangeGroup en VFM Facility Experts de Europese aanbesteding gewonnen voor al het advieswerk en personele inhuur op het gebied van facilitair management voor Zadkine. Een mooie samenwerking waar wij zeer trots op zijn. 

Betrouwbare partners

Met het afsluiten van deze overeenkomst heeft Zadkine het vertrouwen dat zij voor de komende jaren betrouwbare partners heeft voor het verder professionaliseren van haar facilitaire organisatie. In de samenwerking, die voor 2 jaar is aangegaan, staan klantfocus, ketenregie, eigenaarschap, gastvrijheid en innovatie centraal. Daarnaast hebben alle partijen afgesproken ArrangeGroup en VFM Facility Experts zich ook in gaan zetten voor het creëren van stagemogelijkheden voor de mbo-studenten van het Dienstverlening & Facility College van Zadkine.

Een mooie samenwerking

Sander Koop, Directeur van ArrangeGroup, vertelt: “Wij zijn enorm blij met de continuering en samenwerking met Zadkine. De aankomende jaren zullen we samen zowel Facility Management als de bijbehorende mbo-opleidingen verder kunnen ontwikkelen.”

Peter van Wingerden, Opleidingsmanager bij het Zadkine Dienstverlening & Facility College, vertelt: “Als opleider voor aankomend medewerkers en leidinggevenden in de facilitaire sector zijn wij blij met de onderwijskundige samenwerking met VFM en ArrangeGroup. Met het bedrijfsleven kunnen wij in co-creatie werken aan een beter imago en beroepsbeeld, gastlessen, projecten en een betere begeleiding van leren naar werk of van leren naar leren. Dit sluit weer mooi aan bij onze Zadkine onderwijsvisie en de doelstellingen die wij vanuit het Leerwerkakkoord Facilitair nastreven samen met gemeente en het bedrijfsleven.”

Nieuwsoverzicht
Neem contact met ons op!