ArrangeGroup

Huh?, hè?, wat bedoel je?

Geplaatst op: 25 Sep 2013

Iedere keer verbaas ik me erover. Hoe kan zoiets simpels toch zo lastig zijn? Je kunt het hard of zacht doen, met hoge of lage tonen en met vrolijke of boze intonatie. Iedereen doet het en wel direct vanaf de geboorte. De één met handen en voeten en de ander in (vreemde) taal. Waar ik het over heb? Ja, daar begint het al! Het lijkt zo simpel, maar u vraagt zich wellicht af waar ik naartoe wil met mijn verhaal? Wat gaat ze nou vertellen? Wat wil ze communiceren? En dat is nou juist waar ik het over heb, COMMUNICATIE!

Wat bedoel je nou?

Communicatie is soms best lastig. Ja, ik ook kom tot die conclusie en weet dat ik vast niet de enige ben! Dan heb ik heb het niet eens over de communicatie via e-mail of social media. Of de wijze van communiceren van mijn 2-jarige dochter, waarvan ik regelmatig moet ontrafelen waar ze het nou precies over heeft. Nee, ik heb het over de communicatie tussen twee volwassen mensen, waarvan je zou verwachten dat die elkaar begrijpen en duidelijk met elkaar kunnen communiceren. Echter, niets is minder waar. Dit is een gegeven feit en niet nieuw voor mij. Ik ben er dus op bedacht. Toch valt het mij op dat ik, in mijn optiek, duidelijk een boodschap heb gecommuniceerd, maar dat de ander de boodschap blijkbaar anders heeft ontvangen. Het zal waarschijnlijk te doen hebben met het verandertraject waar ik nu middenin zit en dat mensen ook niet altijd alles willen begrijpen. Dat ze in een lastige situatie zitten, speelt hier vast ook mee.

Ik heb nu al een aantal gesprekken gevoerd waarbij ik dacht dat de boodschap helder was, maar dat ik nadien een compleet andere boodschap terug gecommuniceerd kreeg. Huh? Mis ik nou iets? Wij zaten toch samen in hetzelfde gesprek? Ik had toch echt een andere boodschap mee willen geven! Natuurlijk ga ik eerst bij mezelf te rade. Zelfreflectie vind ik belangrijk. Conclusie: ik communiceer graag en veel, heb soms wat meer woorden nodig dan noodzakelijk is, heb een zuidelijke tongval, maar praat Nederlands en geen dialect en check zo nog wat punten. Check, check. In welke situatie zit de ander? De functie komt te vervallen, een onduidelijke toekomst, kostwinner, check, check.

Communicatie, een interessant begrip

Inmiddels heb ik een aantal gesprekken gevoerd met een onafhankelijke derde partij erbij. Overigens op mijn eigen verzoek. Als “externe” binnen een organisatie zit je soms toch in een bijzondere situatie, dus ik vond dat erg prettig. Ik kon het gesprek nu evalueren en mijzelf verzekeren dat ik niet helemaal malle pietje was geworden. De derde onafhankelijke partij begreep gelukkig wel waar ik het over had!

Wat ik tegenwoordig doe is van ieder “lastig” gesprek een kort verslag schrijven. Of ik vraag de tegenpartij een verslag te schrijven van hetgeen is gecommuniceerd met elkaar. Wat ben ik daarom ook blij met de communicatie op schrift. Hoewel hierin ook vaak communicatiefouten worden gemaakt, maar dat terzijde. Bovendien vraag ik regelmatig of mijn gesprekspartner de besproken zaken samenvattend wil herhalen. Dan kan ik meteen bepaalde punten rechtzetten, mocht dat nodig zijn.

Communicatie, een interessant begrip. Wat is het leuk en lastig tegelijkertijd!

Door Anke Verlinden, Interim Manager bij ArrangeGroup

bel mij terug