Felicia Koning klein

Het welbevinden van mensen centraal, ook in gebouwen!

Geplaatst op: 30 januari 2019

Happiness gaat over het welbevinden, het werkgeluk en de vitaliteit van medewerkers. Een organisatie die aandacht schenkt aan gelukkige, gezonde, gemotiveerde en productieve medewerkers zal succesvoller zijn. Facilitair kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Hoe krijg je inzicht in de mate van happiness in een organisatie? Hoe krijg je hier grip op? En hoe kun je als facilitaire afdeling het werkgeluk, de vitaliteit en het welbevinden van medewerkers verhogen?

De invloed van de werkomgeving

Met de opkomst van thema’s als vitaliteit, werkgeluk en welzijn is alleen flexibiliteit niet meer voldoende als het gaat over de waarde van gebouwen. Niet het gebouw, maar juist de gebruiker – de mens die in een gebouw werkt, leert en verblijft – komt steeds meer centraal te staan. De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt als gevolg hiervan toe. Echter, hoe toon je aan dat de werkomgeving – het gebouw – bijdraagt aan het welbevinden van mensen? De WELL Building Standard biedt hierin naar mijn mening uitkomst.

De WELL Building Standard

De WELL Building Standard is de eerste standaard die zich uitsluitend richt op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de mens. Hoe? Door het optimaliseren van het ontwerp, de exploitatie én het gedrag.

De WELL Building Standard is ontwikkeld door de Amerikaanse vastgoedorganisatie Delos en is in 2014 overgedragen aan het International WELL Building Institute. De standaard is het resultaat van een zeven jaar durend onderzoek. Wetenschappelijk en medisch onderzoek zijn hierin geïntegreerd en bestaande literatuur omtrent de effecten van de omgeving op individuen is herzien. Enkel de aspecten waarvoor voldoende wetenschappelijk bewijs werd gevonden, zijn vervolgens opgenomen in de standaard. Feedback van gebruikers en nieuwe data hebben ten slotte geleid tot de nieuwste, meer flexibele versie van de standaard: WELL v2.

Een onafhankelijk systeem

WELL is een onafhankelijk, ‘performance-based’ systeem voor het meten, certificeren en monitoren van die aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de mens. De basis van de standaard bestaat uit de volgende concepten:

 1. Lucht
 2. Water
 3. Voeding
 4. Licht
 5. Beweging en activiteit
 6. Thermisch comfort
 7. Geluid
 8. Materialen
 9. Geestelijke gezondheid
 10. Community

In totaal vormen zo’n 100 kenmerken, verdeeld over deze concepten, de basis voor een gezonde en comfortabele werkomgeving.

Naar het nieuwsoverzicht
Neem contact met ons op!

Certificering

In de basis zijn drie niveaus van certificering mogelijk, afhankelijk van het aantal punten dat wordt behaald: Silver (50 punten), Gold (60 punten) of Platinum (80 punten). Ongeacht het niveau dat wordt nagestreefd, dienen tenminste alle preconditions (vereisten) te worden behaald (2-4 per concept). Organisaties kiezen zelf welke optimizations (aanvullingen) zij nastreven, passend bij de eigen doelstellingen. 

Ook de standaard zelf is zeer compleet, doch flexibel. In de basis is het geheel van toepassing op alle soorten gebouwen, voorzien van nuances per specifieke situatie.

De vijf stappen van het WELL-proces

Het certificeringsproces kan over het algemeen in vijf stappen worden omschreven:

 1. Nadat het project via WELL Online is geregistreerd, worden doelen vastgesteld en stelt het projectteam een op maat gemaakte scorecard samen.
 2. Toegewezen personen (gebouweigenaren, architecten, aannemers, elektriciens, loodgieters, etc.) garanderen via schriftelijke bevestiging dat eisen behaald zijn. 
 3. Documentatie wordt gecontroleerd, waarna een onafhankelijke WELL Assessor via verificatie-metingen en inspecties toetst of eisen zijn behaald
 4. Bij een positieve beoordeling ontvangt het gebouw het passende WELL Certificaat. 
 5. Om de gezondheid van het gebouw te waarborgen en de WELL Certificering in stand te houden, is hercertificering na 3 jaar vereist. 

WELL V2 biedt daarnaast de mogelijk tot een aanvullende tussentijdse beoordeling: D&O. Een vroegtijdige beoordeling van de ingediende documentatie (bewijs van zowel geïmplementeerde als voorgenomen ontwerp-, bouw- en operationele strategieën) om de bekendheid met de standaard te vergroten en in kaart te brengen welke eisen al dan niet behaald kunnen worden.

Go WELL!

De kracht van WELL is dat het de mens centraal stelt en de bijdrage van het gebouw en de werkomgeving aan de gezondheid, de beleving en het welbevinden inzichtelijk maakt. Certificeren volgens de standaard kan voor gebouweigenaren en -gebruikers  aantrekkelijk zijn, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn om een gebouw gezond en comfortabel te maken.

Het fijne van deze standaard vind ik dat deze ook zonder ambitie voor certificering zeer nuttig en toepasbaar is. Concrete strategieën en praktische handvatten kunnen op basis van de WELL Building Standard worden bedacht om een gezonde en comfortabele omgeving te bereiken. Ik zie zie vele mogelijkheden van de WELL en vertel hier graag meer over!

Geschreven door Felicia Koning, Consultant bij Arrange Consultancy.