Felicia Koning klein

Het welbevinden van mensen centraal, ook in gebouwen!

Geplaatst op: 30 januari 2019

Happiness gaat over het welbevinden, het werkgeluk en de vitaliteit van medewerkers. Een organisatie die aandacht schenkt aan gelukkige, gezonde, gemotiveerde en productieve medewerkers zal succesvoller zijn. Facilitair kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Hoe krijg je inzicht in de mate van happiness in een organisatie? Hoe krijg je hier grip op? En hoe kun je als facilitaire afdeling het werkgeluk, de vitaliteit en het welbevinden van medewerkers verhogen?

De invloed van de werkomgeving

Met de opkomst van thema’s als vitaliteit, werkgeluk en welzijn is alleen flexibiliteit niet meer voldoende als het gaat over de waarde van gebouwen. Niet het gebouw, maar juist de gebruiker – de mens die in een gebouw werkt, leert en verblijft – komt steeds meer centraal te staan. De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt als gevolg hiervan toe. Echter, hoe toon je aan dat de werkomgeving – het gebouw – bijdraagt aan het welbevinden van mensen? De WELL Building Standard biedt hierin naar mijn mening uitkomst.

De WELL Building Standard

De WELL Building Standard is de eerste standaard die zich uitsluitend richt op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de mens. Hoe? Door het optimaliseren van het ontwerp, de exploitatie én het gedrag.

De WELL Building Standard is ontwikkeld door de Amerikaanse vastgoedorganisatie Delos en is in 2014 overgedragen aan het International WELL Building Institute. De standaard is het resultaat van een zeven jaar durend onderzoek. Wetenschappelijk en medisch onderzoek zijn hierin geïntegreerd en bestaande literatuur omtrent de effecten van de omgeving op individuen is herzien. Enkel de aspecten waarvoor voldoende wetenschappelijk bewijs werd gevonden, zijn vervolgens opgenomen in de standaard. Na drie jaar durend onderzoek, uitgevoerd door gerenommeerde artsen, wetenschappers en professionals uit de industrie, werd de standaard gelanceerd.

Een onafhankelijk systeem

Het resultaat is een onafhankelijk, ‘performance-based’ systeem voor het meten, certificeren en monitoren van gebouwkenmerken die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de mens. De basis van de standaard bestaat uit zeven concepten:

 • Lucht
 • Water
 • Voeding
 • Licht
 • Beweging en activiteit
 • Thermisch en akoestisch comfort
 • Geestelijke gezondheid

In totaal vormen 100 kenmerken, verdeeld over deze zeven concepten, de basis voor het meten van een gezonde en comfortabele werkomgeving.

Naar het nieuwsoverzicht
Neem contact met ons op!

Certificering

Om te bepalen voor welk van de verschillende certificaten een gebouw in aanmerking komt, wordt eerst een typologie gekozen:

 • De meest uitgebreide variant, New and Existing Buildings, is bedoeld voor gebouwen waarbij de gebruiker van het gebouw voor het volledige gebouw (minimaal 90% in eigendom) een WELL-certificaat nastreeft. Binnen deze scope vallen het projectontwerp en de bouw, alsmede de exploitatie van het gebouw.
 • New and Existing Interiors kijkt vooral naar de inrichting van gebouwen en is van toepassing op situaties waarin voor een deel van het gebouw een WELL-certificaat wordt nagestreefd (tot 25% in eigendom).
 • Wanneer de gebruiker nog niet bekend is of niet bereid is mee te werken, biedt een Core and Shell certificaat uitkomst. Hiervoor gelden enkel casco gerelateerde eisen.

Voor de drie typologieën zijn drie certificaten haalbaar: Silver, Gold en Platinum. Het level wordt bepaald door het behalen van het aantal verplichte en waarde toevoegende kenmerken.

De vijf stappen van het WELL-proces

Het certificeringsproces kent over het algemeen vijf stappen:.

 1. Nadat het project via WELL Online is geregistreerd, wordt een WELL Assessor toegewezen.
 2. Toegewezen personen (gebouweigenaren, architecten, aannemers, elektriciens, loodgieters etc.) garanderen via schriftelijke bevestiging dat eisen behaald zijn.
 3. De documentatie wordt gecontroleerd, waarna de WELL Assessor via verificatie-metingen en inspecties toetst of de eisen behaald zijn.
 4. Bij een positieve beoordeling ontvangt het gebouw het passende WELL Certificaat.
 5. Om de gezondheid van het gebouw te waarborgen en de WELL Certificering in stand te houden, is een hercertificering na 3 jaar vereist.

Go WELL!

De kracht van WELL is dat het de mens centraal stelt en de bijdrage van het gebouw en de werkomgeving aan de gezondheid, de beleving en het welbevinden inzichtelijk maakt. Certificeren volgens de standaard kan voor gebouweigenaren en -gebruikers  aantrekkelijk zijn, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn om een gebouw gezond en comfortabel te maken.

Het fijne van deze standaard vind ik dat deze ook zonder ambitie voor certificering zeer nuttig en toepasbaar is. Concrete strategieën en praktische handvatten kunnen op basis van de WELL Building Standard worden bedacht om een gezonde en comfortabele omgeving te bereiken. Ik zie zie vele mogelijkheden van de WELL en vertel hier graag meer over!

Geschreven door Felicia Koning, Junior Consultant bij Arrange Consultancy.