Wilfried Polman

Het verhaal van … Thomas bij het facilitair bedrijf van Sanquin

Geplaatst op: 28 september 2018

Ik ben Thomas van Buren, 29 jaar en inmiddels bijna vijf jaar werkzaam voor Arrange Interim. Al meer dan drie jaar ben ik voor dezelfde opdrachtgever werkzaam en het lijkt mij leuk om te delen wat ik als interimmer doe bij het facilitair bedrijf van Sanquin en waarom ik al drie jaar bij dezelfde opdrachtgever werk.

Het verhaal van … Thomas

Naam: Thomas van Buren
Functie: Interim Professional bij Arrange Interim
Opdrachtgever: Sanquin
Opdracht: Hoofd Services

Het begon allemaal in november 2014, toen ik net klaar was met een ontzettend leuke klus bij De Nederlandsche Bank. Mijn toenmalige collega Esther Cremer zat bij Sanquin en had intern de vraag uitgezet voor wat extra hulp voor een periode van drie maanden. Tijdens deze maanden heb ik me bezig gehouden met het stroomlijnen van een aantal processen binnen de afdeling Services (onder andere kledingbeheer en meubilair). Deze periode werd nog eens met drie maanden verlengd, omdat er ook andere processen bij kwamen die aandacht nodig hadden.

Na deze periode van een half jaar zou de opdracht aflopen, maar toevallig was er net een nieuwe manager gestart. Na zes maanden had ik, naar mijn mening, de oorzaak gevonden waarom de processen niet zo soepel verliepen binnen de organisatie. Hier schreef ik een adviesrapport over (GAP-analyse). In dit rapport heb ik kort toegelicht wat Sanquin kon veranderen aan de organisatiestructuur binnen de afdeling Huisvesting, Installatiebeheer & Services om beter grip te krijgen op de processen.

Thomas van Buren
Terug naar het nieuwsoverzicht

Mijn advies in de praktijk brengen

Dit rapport viel in goede aarde bij mijn manager en al snel kreeg ik een “Go” om de beoogde verandering daadwerkelijk door te voeren binnen de afdeling Services. Daar sta je dan … leuk rapport, goed advies … en nu?

In het begin was het best lastig om het geschreven advies concreet in de praktijk door te vertalen, maar met goede hulp van mijn manager en de medewerkers van de afdeling hebben we samen dit traject vormgegeven. Het werd al snel duidelijk dat dit een verandering zou zijn die lang ging duren.

Zo’n 1,5 jaar later hebben we het traject afgerond. Hierbij zijn we gegroeid met de afdeling Services van een coördinerende afdeling naar een specialistische, sturende afdeling die de klantvraag doorvertaald naar een passend dienstverleningsaanbod. We zijn als afdeling volwassener geworden en hebben een positie verworven binnen Sanquin waarin we vanuit ons specialisme waarde toevoegen aan het primaire proces.

Tijdens het uitvoeren van het project merkte ik dat ik steeds meer vertrouwen kreeg van mijn manager en de organisatie, en dat er sterk behoefte was naar een sturende rol binnen de afdeling Services. Door het oppakken van de werkzaamheden waar behoefte aan was, kreeg ik steeds meer een vooruitgeschoven rol. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het moment dat ik ben gevraagd om de rol van Hoofd Services te vervullen. In deze rol heb ik de eindverantwoordelijkheid voor de gehele (soft) services dienstverlening en het team. Een mooie uitdagende opdracht bij een leuke opdrachtgever!

Over Sanquin

Sanquin is een kennisgedreven not-for-profit organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Sanquin wil op een veilige manier de bloedvoorziening en transfusiegeneeskunde in Nederland bevorderen. Door wetenschappelijk onderzoek zoeken en vinden zij nieuwe oplossingen voor medische problemen op het gebied van de transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt bloedgroep- en immuunreagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen en verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing.

Neem contact met ons op!