Vivian Meulenveld (medium)

Groene techniek

Geplaatst op: 9 augustus 2019

Duurzaamheid. Bij het lezen van het woord word je of klimaat moe of je leest verder. De discussie over de klimaatmaatregelen is volop gaande en zal alleen maar intensiever worden. De ambities zijn er ook naar. In 2030 moet de Nederlandse uitstoot gehalveerd zijn ten opzichte van die van 1990. Hiervoor is beweging nodig vanuit de samenleving, maar toch blijkt uit onderzoek dat Nederlanders wachten op acties vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Pas daarna is men bereid zelf acties te ondernemen. Maar wat kan je als Facility Manager nu zelf concreet ondernemen?

Begin bij jezelf

Ik betrap mijzelf erop dat ook ik het lastig vind om te ‘verduurzamen’. Maar met de beste intenties scheid ik mijn afval, is mijn tuin bijna vol van wilde bloemen en planten, mijn huis is geïsoleerd en staat de thermostaat niet hoger dan 18,5 graad. Aan de andere kant verwarm en kook ik nog op gas en rijd ik voorlopig een benzine auto en motor. Het is soms zoeken naar wat er bij jouw (financiële) huishouden past, maar er is altijd wel iets wat je kan veranderen. Het gaat mijns inziens om de constante beweging om te verduurzamen. Maar hoe zit dat in de kantooromgeving?

Verduurzaming gebouwen

In de kantooromgevingen zie je in wezen dezelfde zoektocht plaatsvinden. Daar komt nu bij dat bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken, per 1-7-2019 nu ook een melding moeten maken via het eLoket van RVO over welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd en gaan uitvoeren. Bedrijven worden dus steeds meer gedwongen het punt hoog op de agenda te hebben.

BREEAM

Voor mij staat voorop dat het ge- en verbruik van energiebronnen optimaal is afgestemd op de huisvestingsbehoefte en bij voorkeur ondersteund door ‘groene techniek’. Dat houdt voor mij in dat er in samenwerking met een kritische installatieadviseur gekeken is naar duurzame opwekking, energie verbruik en constante monitoring en bijsturing. Bij voorkeur geautomatiseerd vanuit de ‘groene techniek’.

Een mooi praktijkvoorbeeld is het ambitieniveau voor Pharos in Hoofddorp. Een gebouw dat streeft naar de hoogste BREEAM beoordeling en waarbij alle investeringen constant worden getoetst aan deze normering. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van (nieuwe) gebouwen te bepalen en toetst op Gebouw, Beheer, Gebruik en Gebied. Het interessante in Pharos vind ik momenteel de toepassing van de Co2-sensoren die de luchtkwaliteit op afdeling en zelfs op team niveau monitoren en daarop bijsturen. De luchtkwaliteit levert zijn bijdrage aan een goede werkomgeving en de installatie draait alleen op basis van de behoefte (CO2 uitstoot) van de eindgebruikers. Dit scheelt aanzienlijk in de energierekening.

WELL: Een gezonde werkomgeving

Wie A zegt moet ook B zeggen… Waar BREEAM de “buitenkant” regelt, gaat WELL naadloos over in en verder op de “binnenkant”. Een veelbesproken en ander mooi praktijkvoorbeeld van ‘groene techniek’ is de locatie Edge Olympic. Dit jaar behaalde zij de hoogste graad als het gaat om een gezonde werkomgeving. Met een speciale app kunnen gebruikers in het gebouw allerlei factoren monitoren en aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan de constante monitoring van de temperatuur, de verlichting en de bezettingsgraad, wat vervolgens invloed heeft op alle andere faciliteiten en voorzieningen in het gebouw. Facility Management ten top waarbij jij als Facility Manager vooraan loopt als het gaat om het faciliteren van je eindgebruikers op basis van behoefte.

Kom in beweging!

Dus tijd om in beweging te komen! Maar waar begin je? Graag deel ik een paar praktische tips met je om in beweging te komen.

  1. Verdiep je in BREEAM en WELL. Mijn collega Felicia helpt je graag verder bij wat deze normeringen concreet inhouden om daar vervolgstappen aan te verbinden.
  2. Overleg met je verhuurder welke energiemaatregelen zij mogelijk in samenspraak willen doorvoeren. Klopt de inregeling van de klimaatinstallatie nog met het gebruik van het gebouw of de indeling van de etages? Dit valt goed te monitoren met energie- en ruimtesensoren.
  3. Daag ook je contractbeheerders en leveranciers uit om te komen met duurzame toepassingen. Voer de kostenneutrale oplossingen direct door. Zo bouw je een business case op gestaafd met praktijkvoorbeelden zodra je een grote investering wil doen.
  4. Neem het meerjarenonderhoudsplan onder de loep en kijk naar welke investeringen er aan zitten te komen om naast vervanging ook een duurzame ‘groene’ techniek te implementeren. Hiervoor is een businesscase nodig om management en directie te overtuigen.
  5. Wil je het gelijk groter aanpakken? Af van het gas en over op een Warmte Koude Installatie? Neem dan een kritische (installatie) adviseur in de arm die met je meedenkt en het e.e.a voor je doorrekent.

Zo kom en blijf je in beweging!

Geschreven door Stefan van Burik, Interim Facility Manager bij Arrange Interim

Naar het nieuwsoverzicht
Neem contact met ons op!