ArrangeGroup

Fresh from The Facility Lab: ArrangeGroup in 3D

Geplaatst op: 24 Dec 2013

Binnen The Facility Lab worden met enige regelmaat nieuwe ontwikkelingen en innovaties gestart. De nieuwste ontwikkeling en ‘fresh from the lab’ is de ‘Structure Sensor’, de eerste 3D-scanner. Via het crowdfunding platform kickstarter.com, heeft ArrangeGroup geïnvesteerd in deze nieuwe technologie. “Wij vinden het belangrijk om als ‘early adopter’ te investeren in de ontwikkeling van producten die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze relaties en de facilitaire markt”, aldus Sander Koop, directeur en eigenaar van ArrangeGroup.

De Structure Sensor

De Structure Sensor is de eerste 3D-scanner ter wereld, die met gebruik van een iPad 3D resultaten oplevert. Zo is het met de Structure Sensor mogelijk met de iPad opnames te maken en deze digitaal om te zetten in 3D-beelden en modellen. Met als grootste voordeel onze dagelijkse wereld in kaart te brengen en op een andere manier te bekijken en te benutten. Dit biedt veel nieuwe toepassingsmogelijkheden. Zeker wanneer dit met andere technologieën wordt samengevoegd. Stelt je voor wat dit kan betekenen als dit gecombineerd wordt met een 3D-printer. Tot welke concrete facilitaire innovaties dit gaat leiden zal de aankomende periode vanuit The Facility Lab blijken.

Toepassingsmogelijkheden binnen de facilitaire markt

Begin 2014 krijgen wij bij ArrangeGroup de Structure Sensor toegestuurd. De Business Engineers van ArrangeGroup gaan de mogelijkheden van deze uitvinding verder ontwikkelen. In deze experimentele fase wordt vooral gekeken naar de toepassingsmogelijkheden bij relaties en binnen de facilitaire markt. Denk aan mogelijke toepassingen als het visualiseren van ruimten en gebouwen, werkplekmetingen, inventarisbeheer, (instructie) filmpjes en digitale rondleidingen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Krachten bundelen

De aankomende periode gaan wij in gesprek met partners om te kijken hoe de Structure Sensor toe te passen is in lopende projecten bij onze opdrachtgevers. Daarnaast bundelen we krachten door met deze ontwikkelaars te brainstormen over toekomstige toepassingen en de integratie met andere dienstverleningsvormen en producten. We hopen op mooie innovaties en geweldige resultaten vanuit deze co-creatie.

Heeft u andere ideeën over mogelijke toepassingen, wilt u in contact komen met Wisse of Sander of wilt u zelf gebruik maken van onze Structure Sensor, dan horen wij het graag!

Alvast zien hoe het werkt? Klik dan hier!

Facebook ArrangeGroup

Twitter ArrangeGroup

LinkedIn ArrangeGroup

Google+ ArrangeGroup

bel mij terug