ArrangeGroup

Facility Manager, deel en beheers! Een antwoord op dogma’s en typeringen

Geplaatst op: 28 Jul 2016

‘Uitgerangeerd’: een bijvoeglijk naamwoord waarmee Facilitaire Medewerkers in een organisatie vaak, ten onrechte, worden geassocieerd. Alsof de facilitaire afdeling zich bevindt in de krochten van een organisatie. ‘Jullie zorgen toch dat de toilet wordt schoongemaakt en dat de broodjes in de kantine worden gesmeerd?’ zijn heersende dogma’s waarmee facilitaire werkzaamheden worden getypeerd. Hoe ver we ook zijn met innovatieve concepten en oplossingen.

Diverse facilitaire functies

Facilitaire functies zijn erg divers: van de interieurverzorgster die onder andere inderdaad de toilet schoonmaakt (u doet uw behoefte toch ook graag op een schoon toilet?) tot de Facilitair Manager die de CFO voorziet van advies. Van de cateringmedewerker die u dagelijks met een glimlach begroet aan de kassa (en inderdaad uw broodje voorziet van heerlijk beleg, u eet toch heden ten dage ook gevarieerd en bewust?) tot de Interim Professional die de organisatie helpt bij de realisatie van een groot project. En van het efficiënt inkopen van facilitaire dienstverlening met behoud van kwaliteit tot het verbouwen van uw huisvesting naar een milieubewust pand waar u in een inspirerende omgeving uw werk uitvoert.

Te veel naar binnen gericht

In de loop der jaren heeft de facilitaire sector zich ontwikkeld naar een dynamische sector, waarin ruimte is voor creatieve geesten en innovatieve ideeën. Dit alles ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening. Echter, dit is tot op heden teveel naar binnen gericht. We zijn mijn inziens doorgeslagen in het proberen te veranderen van de heersende dogma’s ten aanzien van ons werk. Hierdoor hebben we allerlei concepten en functies bedacht die voor ons als facilitaire sector duidelijk zijn en inspirerend werken. Ik kan me echter voorstellen dat in menig organisatie het nogal onduidelijk is wat die Hospitality Medewerker, Business Support Manager, Handyman, Specialist Innovatie en bijvoorbeeld Perfomance Manager nu voor werkzaamheden uitvoert.

Deel de facilitaire vooruitgang

Ik wil hier dan ook geen pleidooi houden voor een teruggang naar de Huismeester en de Sleutelbosbeheerder. Ik wil juist dat alle mooie en goede dingen die wij doen begrijpbaar worden gedeeld met onze klanten. Laten we onszelf op de kaart zetten in een organisatie, maar met behoud van onze waarden. Wees dienstverlenend in plaats van moeilijk benaderbaar door processen en protocollen. Spreek begrijpelijke taal in plaats van dogmaversterkende begrippen te hanteren in je antwoord als iemand behoefte heeft aan ergonomisch advies. Zoek de klant op, verdiep je in de wens en voorzie in een alternatief of beter idee dan het standaard antwoord op de gestelde vraag.

Toon meerwaarde

Toon dus meerwaarde, zet je expertise in en zorg ervoor dat de ‘facilitaire antenne’ alle signalen ontvangt uit de organisatie. En worden de traditionele dogma’s opgevangen, beantwoord deze dan met méér dan het verwachte antwoord op de vraag. Wees dienstverlenend, wees gastvrij, maar verras bovenal de klant. Maar laten we vooral containerbegrippen uitbannen, hiermee maken we het ons zo moeilijk. Niet elke medewerker binnen de organisatie begrijpt visies die zijn doorspekt van dit vocabulaire. Alle neuzen moeten dezelfde kant op om te bereiken wat de doelstelling is van de afdeling, maar juist door deze taal toe te passen, bereiken we óf niets óf het tegenovergestelde doordat het onbegrijpelijk wordt. Laten we voorkomen dat medewerkers zich niet betrokken voelen, want dat werkt averechts.

Deel en beheers

We zijn goed in ons verdiepen in de klant, we pretenderen dezelfde taal te kunnen spreken als onze gasten, maar ik vraag me oprecht af of we dat blijven doen met de huidige credo’s en teveel interne gerichte ontwikkelingen. Dus Facilitair Manager, deel intern in begrijpelijke taal de visie en de doelstellingen, en behandel elke medewerker als zijnde Facilitair Professional. Geef ruimte tot ontwikkeling voor iedereen, ongeacht het niveau. Stop met ‘verdeel en heers’, maar ‘deel en beheers!’ De medewerkers gaan dan met nog meer toewijding aan de slag. Uiteindelijk zullen de klanten begrijpen waar we mee bezig zijn, zal de waardering groter worden en de nog altijd heersende dogma’s veranderen naar begrip en acceptatie. We kunnen wel vinden ‘dat we uiteindelijk allemaal op dezelfde pot zitten’, maar zorg er dan wel voor dat deze schoon is. Want dat is de basis van ons werk, en uiteindelijk ook de essentie.

bel mij terug