Vivian Meulenveld (medium)

Facility alignment: Waarborgen van verwachtingen binnen organisaties

Geplaatst op: 28 mei 2019

Als je de ‘war on talent’ ergens duidelijk terug ziet, is het wel in vacatureteksten. Als je deze mag geloven, hebben organisaties volop aandacht voor vitaliteit, flexibiliteit en samenwerking. Maar, in hoeverre is de facilitaire afdeling in staat opvolging te geven aan deze gewenste cultuur en de gecreëerde verwachtingen?

Hoe is jouw facilitaire fit?

Na de sollicitatieprocedure succesvol doorlopen te hebben, start de young professional binnen jouw organisatie. Na de gevoerde gesprekken en de uitingen in (social) media gaat hij / zij de organisatie nu écht leren kennen. De organisatie die veel aandacht beloofde te hebben voor zaken als vitale medewerkers, flexibel werken en samenwerking. Waar zijn deze waarden gebleven als hij / zij wordt voorzien van een bureau dat niet in hoogte verstelbaar is, geplaatst in een cellenkantoor? Waar ziet hij / zij de aandacht voor vitaliteit terug, als in het bedrijfsrestaurant een ongezond assortiment wordt aangeboden? En, hoe geloofwaardig is de waarde ‘samenwerken’ als hij / zij van de ene naar de andere collega wordt doorverwezen voor het verkrijgen van een toegangspasje?

Praktische vertaling van strategie

Helaas is het bovengeschetste scenario bittere realiteit binnen veel organisaties. Heeft jouw facilitaire organisatie wel eens aandacht besteed aan facility alignment? Noem het de facilitaire fit; de afstemming tussen strategische bedrijfsdoelstellingen en de facilitaire dienstverlening. De wijze waarop een dienstverlenende afdeling in staat is om de dienstverlening aan te laten aansluiten op de identiteit, cultuur en kernwaarden van de organisatie. Door je te verdiepen in de strategie, missie, visie en doelstellingen van jouw organisatie, kijk jij misschien met een heel andere bril naar de inrichting van de facilitaire dienstverlening. Hoe kan de facilitaire organisatie praktische uitvoering geven aan de waarden die worden genoemd in de vacatureteksten?

De kracht van aandacht

Bij het bespreken van de uitkomsten van een benchmarkonderzoek op het gebied van facilitaire kosten wordt vaak stil gestaan bij facility alignment. Wij horen dan: “Moet je kijken hoe laag ons kosten kengetal op het gebied van Gastvrijheid is, terwijl dit één van onze speerpunten is!” of “Hoe kunnen we nieuwe talenten binnenhalen, terwijl we zo weinig geld besteden aan de werkplekomgeving?”. De vraag is: is het alleen een kwestie van investering in euro’s? Ik ben ervan overtuigd dat alles valt of staat met de juiste, oprechte aandacht en dat hiermee voor een groot gedeelte de facilitaire alignment tot uiting komt. Met een verwelkoming van een chagrijnige receptionist, waarvoor een hoog tarief wordt betaald, komt de waarde die de organisatie aan gastvrijheid hecht, toch nog steeds niet tot uiting?

Facility alignment en de war on talent

De term business alignment zien we vaker terug in de ICT-wereld. Facility alignment wint gelukkig ook steeds meer terrein. En terecht, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Zeker gezien de rol die voor huisvesting, de fysieke werkplek en facilitaire dienstverlening is weggelegd in de war on talent. Waar getalenteerde kenniswerkers voorheen onder een manager vielen, stellen deze managers zich steeds meer op als ‘ondersteuner’. Dit zien we niet alleen terug in de rol van de manager, maar ook in de werkomgeving en ondersteunende middelen. De vraag: ‘Wat stelt jou in staat om je werk goed te kunnen uitoefenen?’ komt steeds centraler te staan. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties met een facilitaire afdeling die in staat is deze vraag te beantwoorden, beter zijn in het binden en behouden van talent. Zij zijn op weg naar een duurzame relatie tussen werknemer en werkgever!

Geschreven door Elize Vonk Noordegraaf, Consultant bij Arrange Consultancy.

Naar het nieuwsoverzicht
Neem contact met ons op!