KNVB campus

Facilitair leiderschap als thema voor het facilitair jaarcongres 2021

Geplaatst op: 5 juli 2021

‘Never waste a good crisis’, is een bekende uitspraak van Winston Churchill. De Britse staatsman gaf hiermee aan dat de Verenigde Naties haar bestaan had te danken aan een minder leuke periode, die aan de oprichting van het orgaan vooraf ging. Zonder de tweede wereldoorlog had het instituut nooit bestaan, aldus de Britse premier. Deze quote was misschien wel de meest aangehaalde uitspraak tijdens (de beginperiode van) de corona pandemie; want ook deze periode zouden we benutten om mooie initiatieven te ontwikkelen en ontplooien!

Persoonlijk leiderschap

En hoe geldt dat voor jou als persoon? Hoe ‘benutte’ jij de coronacrisis? Ontdekte je Nederland opnieuw, organiseerde je online spelletjesavonden met familie en vrienden of startte je een buurtinitiatief om boodschappen voor elkaar te doen? Persoonlijk leiderschap gaat over zelf de leiding nemen over jouw leven. Een aspect dat in deze onzekere en veranderende tijd naar de achtergrond verdwenen lijkt. Burn-outs zijn niet voor niets beroepsziekte nummer één. Terwijl we juíst nu zoveel behoefte hebben aan menselijke kwaliteiten als bewustzijn, creativiteit en vernieuwing, om de uitdagingen waar we voor staan in deze tijd te kunnen oplossen.

Facilitair leiderschap

En hoe ging of ga jij als facilitair professional met deze nieuwe omstandigheden om? Vanaf maart 2020 werd duidelijk dat Facility Management essentieel is als het gaat om bedrijfscontinuïteit. Waarschijnlijk richtte jij je (met je team) volop op bedrijfshygiëne, aanpassingen in de werkomgeving en (online) verbinding. Heb jij daarnaast ook de kans aangegrepen om überhaupt stil te staan bij die mooie initiatieven? Begin dit jaar zagen wij het leiderschap weer terugkeren in het facilitaire vakgebied. We dachten volop na over de ontwikkeling van een nieuw werkplekconcept of zetten een nieuwe facilitaire strategie op papier. In het vakgebied wordt weer nagedacht over wat de de omslag naar thuiswerken voor effect heeft gehad op onze manier van werken, en hoe onze werkplek er in de toekomst, al dan niet op kantoor, uit zal zien. En welke cultuur daar bij hoort. Goed nieuws, want juist de generatie millennials gaan steeds meer af op de sterkste motivatie die er is: groei en ontwikkeling. Het valt ons op dat steeds meer mensen behoefte hebben aan zingeving op hun werk, relatie ofwel in hun leven. Er is behoefte aan het benutten van je potentieel.

Jij als facilitair leider

De coronacrisis heeft begin 2020 wederom aangetoond dat Facility Management en huisvesting essentieel zijn om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, maar ook verandering en flexibiliteit mogelijk te maken. Thema’s als hygiëne, werkomgeving, leiderschap, werkgeluk en huisvesting staan wederom hoog op de agenda. Pré corona werd door facilitaire leiders al gezocht naar een manier om de impact en meerwaarde van FM te vergroten. De coronaperiode heeft ons echter geleerd dat in de toekomst verandering de enige constante is. Facility professionals staan nu voor de vraag; welke rol zij én hun organisatie in kunnen nemen in deze veranderende wereld. Post corona, in een tijd waarin de facilitaire wereld nadenkt over de toekomst van werk en daarbij passende omgeving, is dit hét moment voor facilitair managers om het voortouw te nemen. Maar dan moeten zij daartoe wel zélf het voortouw nemen. Niet door te volgen, maar door het tonen van facilitair leiderschap. FM is immers binnen menig organisatie een belangrijke ‘enabler of change’ en is bij uitstek geschikt om veranderingen in gedrag te faciliteren en waarden uit te dragen.

Ons congresthema: facilitair leiderschap

Met trots presenteren we jullie het thema van ons aanstaande jaarcongres: ‘facilitair leiderschap – stap eens naast je schoenen’. Een uitstapje uit het facilitaire hardlopen, een moment van bezinning, tijd voor reflectie. Op vrijdag 5 november maken we er wederom een inspirerende dag van met waardevolle bijdragen uit de praktijk, best-practices en theoretische inzichten. Zo keer je huiswaarts met nieuwe leiderschapsinzichten. Heb jij de datum van ons 26e jaarcongres ook al in je agenda staan? Binnenkort volgt meer berichtgeving over de vorm, de invulling, praktische informatie én natuurlijk de mogelijkheid om je aan te melden.

Neem contact met ons op!
Terug naar nieuwsoverzicht