ArrangeGroup

De eigenschappen van een Interim Professional

Geplaatst op: 06 Sep 2016

Hectiek en dynamiek zijn fenomenen waarmee de facilitaire branche dagelijks wordt geconfronteerd. De primaire aandacht van elke facilitaire professional gaat uit naar dienstverlening: enerzijds met een focus op het leveren van kwaliteit en anderzijds met een focus op het continueren van het niveau ervan. Juist door deze focus bestaat er een grote kans dat de visie van de facilitaire afdeling verkokerd raakt. De kwaliteit van de dienstverlening blijft weliswaar gegarandeerd, maar is tegelijkertijd altijd van hetzelfde niveau zonder optimalisaties en innovaties. Een oplossing hiervoor is de inzet van een Interim Professional. Maar ja, is de inzet wel zo verstandig in het streven naar continuïteit en ‘rust in de tent’?

Inzet interimmer

Het antwoord hierop is volmondig ‘Ja’. De Interim Professional beschikt namelijk over een aantal eigenschappen die zorgen dat uw organisatie altijd in beweging blijft en vooruitgang boekt. Het stoplicht staat altijd op groen, nooit op rood. Hoogstens op een oranje knipperlicht, daar zorgt hij/zij wel voor.

Het woord eigenschap bestaat uit 2 woorddelen, ‘eigen’ en ‘schap’. Juist dat eigen is een van de meest belangrijke waarde van een Interim Professional in uw organisatie. Dit vertaalt zich naar zijn/haar werkethos, maar ook in persoonlijkheid. De onderstaande eigenschappen, allen doorspekt van het element ‘eigen’, zijn belangrijk voor optimalisatie en vooruitgang!

1. Heerlijk eigenwijs!

Zo is de Interim Professional allereerst eigenwijs. Werknemers die roepen dat processen beter en slimmer kunnen, roepen allerlei negatieve stemmingen en emoties op in organisaties. Een Interim Professional analyseert juist op zeer eigen wijze uw organisatie, om u vervolgens van advies te dienen over een verbeterslag en de stapsgewijze implementatie hiervan. Op een manier die meerwaarde heeft voor alle betrokkenen. Dit juist door een benadering vanuit meerdere invalshoeken, waarvan kennis is opgedaan binnen meerdere organisaties.

2. Eigen belang? Jazeker, juist nodig!

Vaak onuitgesproken binnen organisaties is dat (het gros van de) werknemers maar één belang dienen, en dat is het eigen belang. Nou, ik zal u iets verklappen, dat is echt zo. En dit geldt al helemaal voor een Interim Professional. Maar de interimmer onderscheidt zich ook doordat dit eigen belang juist voor uw organisatie van grote meerwaarde is. Hij/zij heeft namelijk geen lange termijn focus voor de eigen positie. Het succes van de interimmer staat of valt met het behaalde succes tijdens de duur van zijn/haar inzet. Met veel passie, enthousiasme werft hij/zij kennis en expertise voor de eigen ‘portefeuille’, die al rijkelijk is gevuld en waarmee uw organisatie wordt gediend!

3. Beste jongetje van de klas

Werknemers die betweterig zijn, worden vaak als dicterend en irritant beschouwd. Nou, één van de toppunten van eigenzinnigheid is wel een Interim Professional, overtuigd van zijn/haar eigen kunnen en de voorgestelde oplossingen. Dat moet ook wel, want deze kennis heeft gestalte gekregen in alle opdrachten: projecten en functies die in de loop der jaren zijn vervuld. Deze kennis gaat u juist helpen bij het bereiken van uw organisatiedoelen en maakt u tevens bewust van de talloze mogelijkheden die u en uw organisatie kan benutten. Grote kans dat u loskomt van uw verkokerde visie! “Vreemde ogen dwingen”, was toch het gezegde?

4. Patronen doorbrekend

U heeft vast weleens zo’n collega gehad die ontzettend eigengereid was. Toch heeft elke organisatie zo’n persoonlijkheid nodig. In uw streven naar verbetering en optimalisatie of juist continuïteit, moeten patronen worden doorbroken en ‘heilige huisjes’ worden afgebroken. Een eigengereide persoonlijkheid is hiervoor zeer nuttig. Echter moet deze zich dan wel bewust zijn van de ethische grenzen en hierbinnen acteren, daarnaast ook met respect voor de omgeving en alles met rede en begrip. Juist, u raadt het al, iemand die deze kunst uitermate goed beheerst, is een Interim Professional.

5. Klassiek versus ontwikkelingen

Een Interim Professional is ook eigentijds. Door een breed netwerk en een breed scala aan collega’s werkzaam op verschillende vlakken binnen het facilitaire domein, is de Interim Professional op de hoogte van alle nieuwste trends en ontwikkelingen. Hiervan kunt u uitermate goed profiteren. Dit om een impuls te geven aan uw klassieke wijze van dienstverlening of juist om uw veronderstelde nieuwste procesmatige werkwijze te optimaliseren.

6. Eigen onafhankelijkheid

Om toch wat onafhankelijk te blijven van een Interim Professional, is het goed te weten dat deze werkzaam zal zijn in uw organisatie op zijn/haar eigen risico. Juist daarom begeeft deze zich op sensitieve wijze binnen uw organisatie, met een bewustzijn van het afbreukrisico wat altijd aanwezig is. Hij/zij probeert het beste uit uw organisatie te halen, en uit zichzelf. Om ongewenst resultaat voor te zijn, wordt altijd in overleg en afstemming gewerkt en beslissingen genomen. Dit vergroot het draagvlak voor de Interim Professional, maar belangrijker nog, uw draagvlak voor de gekozen oplossing.

Eigenlijk dus zo gek nog niet!

Eigenlijk is een Interim Professional dus een uitermate geschikte keuze om uw organisatie te voorzien van een impuls. Betreft het een tijdelijke inzet tijdens verlof en verzuim, het coördineren van een project, het invullen van een tijdelijke functie of het implementeren van een verbetertraject? Meerwaarde, bewustwording, resultaat en kennisverbreding gegarandeerd. Uiteindelijk zult u bij uzelf denken: “Eindelijk die impuls gekregen die we nodig hadden!”

bel mij terug