Wilfried Polman

De rol van Facility Management bij happiness

Geplaatst op: 13 juli 2018

‘Happiness is the key to success.’ Zo luidt onze stelling binnen ArrangeGroup. Wij zijn daarin al lang niet meer de enige. Happiness kun je omschrijven als geluk of well-being. Het is een actueel thema. In ons ‘privéleven’, maar zeker ook ‘zakelijk’ gezien. Bedrijven investeren in het geluk van hun medewerkers. En dat is niet zonder reden. Geluk draagt bij aan succes, niet andersom. Wanneer wij positief zijn, is ons brein gemotiveerder, geconcentreerder, creatiever, energieker, weerbaarder en productiever. Voel je gelukkig, dan komt het succes vanzelf. In hoeverre heb jij daar zelf invloed op? En welke invloed hebben wij als facilitair dienstverlener als het gaat om gelukkig zijn?

Gelukkig zijn kun je leren

Sinds 2000 is een nieuwe stroming ontstaan, te weten positieve psychologie. Deze stroming veronderstelt dat geluk te vinden is door het identificeren en gebruikmaken van de sterke kanten die iemand bezit. Martin Seligman is één van de grondleggers van deze stroming. Eén van de belangrijkste bevindingen van de positieve psychologie is dat geluk een belangrijke voorspeller is van optimaal functioneren. Anders gezegd, gelukkige mensen functioneren beter. Hierbij worden drie vormen van geluk onderscheiden, te weten plezier, betrokkenheid en zingeving. Concreet gaat het om de mate waarin iemand zich gelukkig en tevreden voelt, in hoeverre iemand daarbij een gevoel van persoonlijke vervulling ervaart en in hoeverre iemand het gevoel heeft onderdeel te zijn van een groter geheel en hieraan bijdraagt. Je kunt dus zelf zorgen dat je je goed voelt en inspiratie haalt uit de dingen die je onderneemt. Anders gezegd: je hebt daarin zelf een belangrijke verantwoordelijkheid.

“Met mindfulness leef je intenser, bewuster én gelukkiger.”

90% van het geluk ligt bij jezelf

Volgens Sonja Lyubomirsky, hoogleraar psychologie, is slechts 10% van ons geluk afhankelijk van externe factoren. De resterende 90% ligt bij onszelf. Bewustzijn is hierin een heel belangrijk onderdeel. Als je zelfbewust bent, weet je hoe je je voelt en hoe je jouw emoties kunt beïnvloeden. Het is ons vermogen tot gelukkig zijn. Het vraagt emotionele intelligentie om dit toe te passen. Het vermogen om zowel je eigen emoties en die van de mensen om je heen te begrijpen en ermee om te gaan. Mindfulness kan hierbij helpen. Je traint het brein. Door vaker je aandacht te sturen en breder te leren kijken, leer je onder andere beter te concentreren en je makkelijker te ontspannen. Je geest wordt rustiger. Met mindfulness leef je intenser, bewuster én gelukkiger.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Een goede fysieke omgeving

De positieve psychologie richt zich op de vraag hoe mensen optimaal kunnen functioneren. Wij kunnen dit voor 90% zelf beïnvloeden. Maar wat betekent dit voor ons als facilitair dienstverlener? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen gelukkig zijn en daardoor optimaal functioneren? Uit onderzoek van Happiness at Work blijkt dat werkgeluk bepaald wordt door:

  • Relaties creëren op het werk
  • Eerlijk met mensen omgaan
  • Medewerkers stimuleren om te doen waar ze het beste in zijn
  • Medewerkers uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en zinvol werk aanbieden
  • Een goede fysieke werkomgeving

Een goede, aantrekkelijke werkomgeving is een gezonde werkomgeving. Deze gezonde werkomgeving is dichtbij met de introductie van het WELL-certificaat. Die omgeving gaat mijn inziens verder dan het fysieke aspect. Een gezonde werkomgeving is een omgeving waarin mensen de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en zich te richten op hun werkgeluk. Een omgeving waarin mensen gefaciliteerd worden om een positieve mindset te bereiken en om betekenis te vinden in hun werk. Denk aan een omgeving waarin onder andere gratis yoga lessen worden gegeven, mindfulness cursussen gevolgd kunnen worden, gezond eten en drinken de standaard is en er ruimte is om zich goed te voelen, om gelukkig te zijn in en tijdens het werk. Geef mensen de ruimte en verantwoordelijkheid om dingen op hun eigen manier te doen, want voor 90% beïnvloeden zij dat zelf. Maar natuurlijk alleen met de juiste facilitair dienstverlener.

Geschreven door Wilfried Polman, Manager Business Solutions bij Arrange Integrated.

Neem contact met ons op!