KNVB campus

De kwaliteit van gebouwen integraal en vanuit verschillende perspectieven in kaart brengen

Geplaatst op: 19 juni 2020

Het gebruik van gebouwen door organisaties staat meer dan ooit ter discussie. Hoe maken we optimaal gebruik van hetgeen we tot onze beschikking hebben, en belangrijker nog: hoe waarborgen we de kwaliteit en kunnen we (blijven) voldoen aan de wensen en eisen van onze gebouwgebruikers? Een vraag die organisaties niet alleen nu moeten stellen, maar altijd antwoord op zouden moeten kunnen geven. De NEN 8021 biedt hierbij uitkomst en geeft inzicht in de huidige prestaties van gebouw(en) vanuit verschillende perspectieven.

NEN 8021: waardering gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen

Zoals de titel al doet vermoeden, biedt de NEN 8021 de mogelijkheid om de kwaliteit van (utiliteits)gebouwen in kaart te brengen. Het doel van deze norm is het eenduidig en uniform benoembaar en waardeerbaar maken van de functionele waarde of gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen. De basis van deze norm wordt gevormd door 8 KPI’s: bereikbaarheid, comfort, duurzaamheid, flexibiliteit, ruimtegebruik, representativiteit, veiligheid en voorzieningen. Deze KPI’s zijn opgedeeld in verschillende PI’s en in totaal 40 onderwerpen.

De gebruiksprestatie waar in de titel naar verwezen wordt, komt tot stand vanuit het gebruikers- en gebouwprofiel. Deze komen tot stand door respectievelijk het uniform vastleggen van de eisen en wensen van gebruikers (inclusief belang per onderweg) en een objectieve beoordeling van de gebouwen op basis van de vastgestelde prestatiecriteria. Een vergelijk van dit gebruikers- en gebouwprofiel levert een prestatieanalyse.

NEN 8021 als basis voor de Gebouw performance meting

Met de NEN 8021 is ook de basis gelegd voor onze Gebouw performance meting. Vanuit de Gebouw performance meting stellen wij het gebouw- en gebruikersprofiel vast en voeren een prestatieanalyse uit. Voor het vaststellen van het gebouwprofiel voeren wij een objectieve meting op locatie uit. Om tot het gebruikersprofiel te komen, gaan wij een stap verder dan de norm aangeeft: we vragen naar het belang en de eisen die eindgebruikers stellen aan de gebouwen. Met een afvaardiging van de organisatie brengen we bovendien het belang per onderwerp in kaart. De prestatieanalyse is opgebouwd uit de volgende vergelijkingen:

  • Gebouwprofielen onderling (in hoeverre verschillen gebouwen onderling?)
  • Gebouwprofiel versus organisatiebelang (zijn de prestaties per onderwerp in lijn met het belang dat de organisatie eraan hecht?)
  • Gebruikersprofiel versus organisatiebelang (zitten de organisatie en eindgebruiker op één lijn voor wat betreft het belang dat zij aan de onderwerpen hechten?)
  • Gebruikers- versus gebouwprofiel (welke gaps bestaan tussen de eisen van de eindgebruiker en de prestatie van de gebouwen?)

Uiteraard wordt dit alles gepresenteerd in overzichtelijke figuren, waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

Een net-even-anders-praktijkcase bij een middelgrote MBO-instelling

“Wij vinden het belangrijk dat onze gebouwen zo goed mogelijk aansluiten op de eisen en wensen van de eindgebruikers: de studenten en medewerkers”. Dit was voor een middelgrote MBO-instelling dé reden om aan de slag te gaan met een onderzoek naar de gebouwkwaliteit. Hoe wij dit doen? Middels een (in tijden van Corona) digitale workshop, fysieke gebouwinspecties, online vragenlijsten, gastcolleges op locatie en een interactieve presentatie.

  • Een workshop op locatie was vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk, dus hebben we onze brown papers en post-its onder de digitale arm meegenomen. Tijdens de digitale workshop werd het belang per onderwerp vanuit de organisatie bepaald. En dat ging er ongeveer zo aan toe.
  • De coronacrisis bood voor de gebouwanalyse een mooie kans: een verlaten campus die alle ruimte bood om de gebouwen objectief te beoordelen. Voor het verzamelen van de resultaten vanuit de studenten en medewerkers doet de organisatie graag net een stapje meer: door het invullen van de vragenlijst te combineren met een gastcollege, voor de opleidingen die profijt hebben van kennis over de NEN 8021. Dit gebeurt komend schooljaar.
  • De resultaten? Die presenteren we door gebruik te maken van PowerBI, zodat op een interactieve manier de gewenste inzichten kunnen worden verkregen. De klaargemaakte, ruwe data wordt gedeeld, zodat de resultaten ook in de eigen omgeving geïmporteerd kunnen worden.

Een mooie opdracht die we samen slim, slim samen vorm hebben gegeven!

Direct contact met onze specialist?

Heb jij behoefte aan een inzicht in de prestaties van jouw kantoor-, onderwijs-, of gezondheidszorggebouw? Felicia helpt jou graag op weg!

Felicia Koning klein

Felicia Koning
felicia.koning@arrangegroup.nl
06 40 84 86 45

Kom in contact
Nieuwsoverzicht