RT-Heatmap

Comfortabel werken in Smart Buildings

Geplaatst op: 26 september 2016

ArrangeGroup en Lone Rooftop organiseerden in de eerste helft van 2016 tweemaal een Ronde Tafel over smart building technologie. Facilitair specialisten uit heel Nederland werden voor deze exclusieve bijeenkomst uitgenodigd. Tijdens deze sessies is in totaal met 31 deelnemers gesproken en gediscussieerd over de mogelijkheden van smart buildings voor het facilitaire werkveld. Hieronder staan de resultaten.

Hoe werkt het?

Ter inspiratie voor de discussie is de technologie van Lone Rooftop gebruikt. Hun Position Intelligence Engine (PIE) berekent waar mensen zich op welk moment bevinden in een gebouw, op basis van WiFi-signalen die smartphones, laptops en tablets continu uitzenden. Door middel van diverse algoritmes wordt de vertaalslag gemaakt van het aantal devices naar het aantal personen en hun positie. Daarmee geeft PIE realtime inzicht in de bezettingsgraad van een compleet gebouw, verdieping of ruimte. Het resultaat: een platform dat werkt als een soort Google Analytics voor gebouwen.

Individueel comfort

Dankzij de inzet van deze technologie kan het comfort van de gebruiker van een gebouw sterk verhoogd worden. Een werkplek is eenvoudig te vinden door middel van een app die per ruimte aangeeft of het ‘vol’, ‘gezellig’, ‘rustig’ of ‘leeg’ is. De app geeft direct de snelste route aan om naar de gekozen werkplek te komen. Vervolgens kan de lichtsterkte en het klimaat afgestemd worden op het aantal personen in de ruimte. De technologie zou personen zelfs kunnen gaan herkennen.

Als je als gebruiker aangeeft welke lichtsterkte en temperatuur je prettig vindt, kan dit automatisch voor je afgesteld worden op je werkplek, of je wordt naar een werkplek begeleid waar jouw gewenste klimaat al heerst. Een ander voorbeeld van een verhoging van het comfort voor de gebruiker is een SmartCleaning app. Als gebruiker kan je zelf aangeven waar schoonmaak nodig is en de app prioriteert automatisch de schoonmaaktaken op basis van daadwerkelijk gebruik van de ruimtes, waardoor klachten afnemen en de klanttevredenheid toeneemt.

Flexibel op- en afschalen

Met de bezettingsdata kan ook flexibel op- en afgeschaald worden. Uit de praktijk blijkt dat gebruikers van een gebouw (in zekere mate) te sturen zijn in welke werkplek ze gebruiken. Door de bezettingsgraden van verschillende zones uit te drukken in termen als ‘gezellig’, ‘rustig’ of ‘leeg’ kan de gebruiker richting een bepaalde werkplek gestuurd worden die past bij zijn of haar gewenste werkomgeving. Ruimtes die leeg blijven kunnen afgeschaald en afgesloten worden. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de ruimte, omdat schoonmaak minder intensief nodig is, verlichting en klimaatbeheersing daar uitgeschakeld kunnen worden en zelfs het onderhoud op korte én lange termijn beter afgestemd kan worden op het daadwerkelijke gebruik van de ruimtes. Niet alleen prettig voor de gebruiker, maar in potentie ook een grote kostenbesparing op vastgoed en services.

rooftop

Voorspellend en bijsturend vermogen

Via de smart building technologie zijn ook voordelen te behalen dankzij het voorspellend en bijsturend vermogen. Door analyse van data uit het verleden en het gebruik van externe informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld file-informatie en weersverwachtingen, kan een reële inschatting gemaakt worden hoeveel gebruikers op een bepaalde dag, op een bepaald moment, op een bepaalde plaats in het pand aanwezig zijn.

Wat betekent dit in de praktijk? Dat je voorafgaand aan elke dag kunt nadenken over de hoeveelheid personeel die nodig is om bijvoorbeeld de servicedesk en verschillende diensten te kunnen uitvoeren. Niet alleen kan dit voorspeld worden, maar door de combinatie van het realtime inzicht met het voorspellend vermogen kan dit op elk moment gedurende de dag worden bijgesteld. Hierop kan bijvoorbeeld de voorraad in het bedrijfsrestaurant worden afgestemd, door meer maaltijden voor te bereiden vanwege een hoge bezetting of juist derving van producten te verminderen door minder voor te bereiden. Ook op het gebied van veiligheid zijn er mogelijkheden: bij noodsituaties is duidelijk hoeveel personen zich waar bevinden en via een app kun je hen de snelste route naar buiten begeleiden.

Smart in de toekomst

De mogelijkheden van de smart building technologie zijn legio. Volgens de deelnemers van de Ronde Tafel gaat de toekomst richting ‘Smart Offices’; je komt aan op kantoor, wordt begroet door een computer, weet welke werkplekken vrij zijn, loopt langs de koffieautomaat die je cappuccino al klaar heeft staan en aangeeft dat je vergadering over 10 minuten start, de juiste collega’s voor het overleg op kantoor aanwezig zijn en je de snelste route naar de vergaderruimte geeft. Werken wordt een complete beleving, waarbij je volledig ontzorgt wordt en je je kunt richten op jouw werkzaamheden.

Gaan we de menselijke factor en het zelf nadenken over de inrichting van werkdag missen? Is efficiëntie door automatisering het hoogste doel? Of zetten we technologie in om vooral de beleving te verhogen en gebruikers te laten werken zoals zij willen? Uiteindelijk zal de technologie bijdragen aan zowel gastvrijheid en comfort als efficiëntie en duurzaamheid. De gebruiker ondervindt hier zeker voordelen aan, maar de grootste winst is toch echt voor de gebouwbeheerder.

Ronde Tafel

De organisatie van de Ronde Tafels is een initiatief van ArrangeGroup en Lone Rooftop. Het succes hiervan is te danken aan de volgende bedrijven waarvan de deelnemers vol enthousiasme input gaven over dit onderwerp: Rabobank, Strukton, Servicepunt71, ISS, Wolter en Dros, Dion Vastgoed, ING, PostNL, CSU, Ballast Nedam, Planon, Gen25, D&B The Facility Group, Univé, Asito, FacTherm, Unica en BAM.

Gepubliceerd in Facto Magazine, september 2016
Auteurs: Jinni Rigter & Tiko Smetsers, ArrangeGroup

Terug naar het nieuwsoverzicht