Vivian Meulenveld (medium)

Circulaire economie: een kwestie van het bij elkaar brengen van partijen

Geplaatst op: 14 mei 2019

Circulaire economie staat bij negentig procent van de gemeenten op de agenda. Koplopers als Amsterdam, Rotterdam en Haarlem hebben hier zelfs al een specifieke visie op ontwikkeld. De grootste groep is hier echter nog volop mee bezig, dat blijkt uit een peiling van adviesbureau Schuttelaar & Partners uit oktober 2017. Maar hoe kunnen organisaties invulling geven aan circulaire economie?

Kartrekker circulaire economie

De overheid heeft als doel gesteld om in 2030 een 50% circulaire economie te hebben en dit in 2050 uit te breiden naar 100%. Om dit te bereiken is het onder andere belangrijk dat organisaties meer inzicht krijgen in het fenomeen. Circulaire economie is een economisch systeem dat zich richt op het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen. Waardevernietiging wordt hiermee geminimaliseerd. Volgens de peiling van Schuttelaar & Partners zijn er verschillende ideeën over wie de kartrekker is in de transitie naar een circulaire economie. Zo vindt 31 procent van de deelnemende gemeenten dat de Rijksoverheid die rol vervult, terwijl 22 procent ervan overtuigd is dat deze taak bij de gemeenten zelf ligt. Daarnaast is 15 procent van mening dat deze verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven ligt.

Facilitair vakgebied aan zet

“Juist binnen het facilitaire vakgebied kunnen we hierin het verschil maken”, vindt Erick Wuestman, organisatieadviseur bij KplusV. Tijdens een netwerkgroep bijeenkomst van Arrange Consultancy heeft Erick Wuestman de aanwezigen, voornamelijk facilitair verantwoordelijken bij gemeenten, meegenomen in zijn visie op circulaire economie. Het inzetten van koplopers in circulaire oplossingen kan volgens Erick een mogelijkheid zijn om andere organisaties te motiveren en te sturen. Niet alleen door hen in het zonnetje te zetten, maar ook door hen de ontwikkelruimte te bieden om hun expertise verder uit te bouwen. Zo kunnen zij een voorbeeld worden voor vele andere organisaties en voor de maakindustrie-bedrijven die nog niet helemaal helder hebben waar het heen moet.

Partijen samenbrengen

Volgens Erick is het bij elkaar brengen van verschillende partijen een succesfactor om de overgang naar een circulaire economie te realiseren. “Het doorbreken van traditionele inkoopprocedures en het toevoegen van waardedenken gaat ons helpen bij deze omslag. Het is een dans die door vraag en aanbod samen uitgevoerd dient te worden, waaraan vertrouwen en de inzet van ieders deskundigheid ten grondslag ligt” aldus Erick.

Netwerkgroep Arrange Consultancy

Het onderwerp ‘circulaire economie’ is door de deelnemers aan de netwerkgroep aangedragen. Arrange Consultancy heeft op basis hiervan in samenwerking met Erick de juiste invulling weten te geven om een versnelling te organiseren bij gemeenten in Limburg. Een inspirerende middag bij de gemeente Roermond leidt wellicht tot mooie nieuwe praktijkvoorbeelden. Deze co-creatie is de manier waarop wij impact willen maken in de facilitaire markt.

Over onze netwerkgroepen

Ben jij facilitair professional bij een gemeentelijke organisatie en wil jij ook in netwerkverband kennis en ervaring uitwisselen op basis waarvan je jezelf en je organisatie kan doorontwikkelen? Kom dan eens kennismaken met de netwerkgroepen tijdens één van onze bijeenkomsten.

Naar het nieuwsoverzicht
Neem contact met ons op!