ArrangeGroup

ArrangeGroup telde al meer dan 100.000 werkplekken in 2014

Geplaatst op: 24 Feb 2014

In de dynamische huisvestings- en vastgoedmarkt heeft ArrangeGroup, medio februari de bezetting en het gebruik van de 100.000ste werkplek geteld in 2014. Ondanks de mogelijkheid om deze tellingen te automatiseren, is in overleg met onze relaties gekozen voor een ‘warme’ aanpak. Met een groep facilitaire talenten is, op basis van gestructureerde en persoonlijke schouwingen, een waarheidsgetrouw beeld neergezet van de bezetting en het gebruik van de werkplekken, vergaderruimtes, verkeersruimtes en werkomgevingen. Een aanpak die, in plaats van alleen een ‘kille’ registratie, juist door de contacten meer ‘warme’ en noodzakelijke toelichtende managementinformatie verschaft.

Bezettingsgraad

Inzicht in de bezettingsgraad en het gebruik van de eigen kantooromgeving blijkt een actuele en essentiële parameter te zijn op menig management dashboard. ‘Ons werkbeeld’ is afgelopen decennia fundamenteel veranderd. De combinatie van outputgericht sturen, flexibele werktijden, activiteit-gerelateerde werkomgevingen en de mogelijkheid, of soms zelfs, stimulatie om thuis te werken, bleken een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling voor innovatieve inrichtings- en werkplekconcepten. Gevangen in de term ‘Het Nieuwe Werken’ en bovendien aangewakkerd door de honger naar kostenreducties, bleek het vastgoed en bijbehorende huisvestingsstrategie de ‘kip met de gouden eieren’. Ook de volgende stap is reeds in aantocht! Werkplekdeling tussen verschillende organisaties en vastgoed- en huisvestingskeuzes op basis van ‘office-hub’s’ op logistieke knooppunten.

Innovatieve werkplekconcepten

Ondanks de invoering van innovatieve werkplekconcepten zitten organisaties nog steeds te ruim in hun jasje en wordt beschikbare ruimte niet optimaal benut. Bezettingsgraadmetingen helpen, om door middel van het verbeteren van het inrichtingsconcept, de vastgoed- en huisvestingsstrategie te optimaliseren.

Verrassende uitkomsten

De verwerkte resultaten tonen vaak verrassende uitkomsten en bieden ondersteuning voor het maken van de juiste beslissingen. Deze zijn echter niet alleen financieel gedreven. Een ander aspect is het verkregen inzicht in de mate waarin medewerkers functioneren en tevreden zijn met hun werkplekomgeving. Hierdoor ontstaat een duidelijke relatie met de medewerkerstevredenheid en met de persoonlijke vitaliteit en productiviteit.

Empowering People and Business

Aansluitend hierop heeft ArrangeGroup, vanuit de missie ‘Empowering People and Business’, haar aanvulling op de werkplekmeting ontwikkeld. Deze Werkplek Waarderingsscan meet de, door de medewerker, ervaren functionele kwaliteit van de huisvesting en de werkomgeving en geeft inzicht in de persoonlijke waardering hiervan. De Werkplek Waarderingsscan vormt voor organisaties de basis voor het verbeteren van het gebruik van de werkomgeving c.q. het gefundeerd aanpassen van het inrichtingsconcept. Veelal leiden deze uitkomsten tot procesverbeteringen. “De Werkplek Meting en -Waarderingscan is één van de ontwikkelingen uit ’The Facility Lab’ van ArrangeGroup en sluit aan op onze overtuiging, dat samen ontwikkelen leidt tot energie, duurzaamheid en in dit geval inzicht!”, aldus Arjan Elst, Directeur en Eigenaar van ArrangeGroup.

bel mij terug