Vivian Meulenveld (medium)

Arrange Integrated mensgericht, flexibel en betrouwbaar volgens Performance Onderzoek

Geplaatst op: 23 juni 2020

Als gewaardeerde Managing Agent partner biedt Arrange Integrated oplossingen op maat aan binnen de facilitaire en de vastgoedmarkt. Voor de facilitaire markt zijn wij de regiepartner en ontzorgen onze opdrachtgevers door aansturing en uitvoering van integrale facilitaire oplossingen. Hierdoor is de facilitaire organisatie  efficiënter georganiseerd en werkt het kostenbesparend. Het stelt ons daarnaast in staat om veel klantgerichter te opereren, omdat er geen verkokering plaatsvindt tussen de diensten. Het levert meer efficiency, flexibiliteit en betrouwbaarheid op voor de opdrachtgever. Dit blijkt ook uit de resultaten van het jaarlijkse Provider Performance Onderzoek over 2019. In dit onderzoek zijn 15 facilitaire providers beoordeeld op essentiële competenties. Naast een eerste plaats in de categorie Management Agent, scoort Arrange Integrated ook bovengemiddeld op thema’s als mensgerichtheid, flexibiliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

Mensgerichtheid en samenwerken

In het onderzoek is allereerst gekeken naar de bereidheid en het vermogen van de facilitaire provider om samen te werken aan de gemeenschappelijke doelen van de opdrachtgever. Een competentie waarop Arrange Integrated vrijwel de maximale score behaalde. “Samenwerkend met de opdrachtgever nemen wij de verantwoordelijkheid voor een goed en schaalbaar Facility Management. Altijd dichtbij en in nauwe afstemming met de opdrachtgever. Samen ontwikkelen wij dienstverleningsconcepten om medewerkers beter te ondersteunen in hun werk. Zo zijn wij hét intelligente verlengstuk van de opdrachtgever.”, aldus Stijn von der Fuhr, Commercieel Manager bij Arrange Integrated.

Flexibiliteit

Tevens is er gekeken naar de bereidheid en het vermogen van de facilitaire provider om zich effectief aan te passen bij wijzigende omstandigheden en problemen of kansen aan te pakken door de dienstverlening te wijzigen, met als doel om de doelstellingen te bereiken. “Bij Arrange Integrated bieden wij een passende facilitaire oplossing die naar de behoeften van de opdrachtgever wordt ingevuld. Wij hebben geen standaardoplossingen, maar geloven juist in maatwerk. Van ondersteunende taken op operationeel niveau en adviserende taken op strategisch niveau. Wij bewegen flexibel mee met de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. Dit zien wij dan ook structureel en direct terug in onze KTO resultaten.”, aldus Stijn von der Fuhr, Commercieel Manager bij Arrange Integrated.

Integriteit en betrouwbaarheid

Ook is in het onderzoek gekeken naar de kerncompetenties integriteit en betrouwbaarheid. Een aspect dat door veel opdrachtgevers als zeer belangrijk wordt geacht. Voor deze competentie is gekeken naar de mate waarin de facilitaire provider handelt – in woord en gedrag – in lijn met de afgesproken kaders en doelstellingen en de geldende normen en waarden bij de opdrachtgever. Ook is de nadruk gelegd op de betrouwbaarheid en continuïteit van de dienstverlening. “Betrouwbaarheid en integriteit zijn kenmerken die wij bij Arrange Integrated ontzettend belangrijk vinden en waar we veel focus op leggen. Wij zijn daarom zeer tevreden dat dit ook de opdrachtgevers niet ontgaan is en zijn enorm trots op een maximale score op de onderdeel.”, aldus Arjan Elst, Directeur bij Arrange Integrated.

De cultuur van Arrange Integrated

Uit het Provider Performance Onderzoek blijkt dat Arrange Integrated bij opdrachtgevers bekend staat vanwege de familiecultuur en adhocratiecultuur. De familiecultuur kenmerkt zich door de vriendelijke werkomgeving die zich richt op de zorg voor goede verhoudingen, flexibiliteit in processen en zorg voor het personeel. De adhocratiecultuur kenmerkt zich door een dynamische, ondernemende en creatieve werkomgeving. Een plek waar mensen hun nek uitsteken en risico’s durven te nemen. Individueel initiatief en vrijheid worden gestimuleerd. “De combinatie van deze twee culturen ligt precies in lijn met het DNA en de drie kernwaarden van ArrangeGroup: Relatie, Ontwikkeling en Believe & Go For It. Wij richten ons op de relatie tussen medewerkers onderling en met opdrachtgevers (relatie). Wij stimuleren de ontwikkeling van onze Arrangers, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk (ontwikkeling). Wij denken in mogelijkheden, niet in risico’s en stimuleren daarbij creativiteit en grijpen nieuwe initiatieven met beide handen aan (Believe and Go For It).”, aldus Arjan Elst, Directeur van Arrange Integrated.

Wil je meer weten?

Het uitgebreide rapport van het Provider Performance Onderzoek is hier te downloaden. Ben je benieuwd naar de facilitaire trends bij corporate Nederland? Download dan hier het trendrapport FM Insights van Arrange Integrated. Benieuwd wat Arrange Integrated voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact op met Stijn von der Fuhr, Commercieel Manager bij Arrange Integrated.

Competenties ArrangeGroup
Neem contact met ons op!
Download het rapport