Vivian Meulenveld (medium)

Arrange Integrated landelijk nummer 2 als datagedreven FM partner

Geplaatst op: 19 mei 2020

De wereld om ons heen verandert snel en tech & data spelen een steeds grotere rol in ons leven. Niet alleen privé, maar ook op onze werkplek. Hoe kunnen facilitaire providers een bijdrage leveren in het gebruik van data voor de facilitaire dienstverlening? Deze vraag stond centraal in het FM Provider Performance Onderzoek 2019. Het centrale thema van dit jaar luidde: ‘Datagedreven Facility Management’. Arrange Integrated heeft op het gebied van innovatie (tech & data) mooie stappen gezet in de afgelopen jaren en wij zijn trots dit terug te zien in de resultaten van het onderzoek. Met een 7 scoort Arrange Integrated ruim boven het gemiddelde op dit thema en behaalt hiermee landelijk een tweede plaats.

Provider Performance: Datagedreven FM

Binnen het thema ‘Datagedreven Facility Management’ is er gekeken naar het belang dat opdrachtgevers hechten aan de inzet van tech & data ten behoeve van de facilitaire dienstverlening. Ook is gekeken in welke mate zij hier als opdrachtgever zelf al mee bezig zijn en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. Tegelijkertijd beoordelen de opdrachtgevers de toegevoegde waarde die zij op dit moment ervaren van hun providers op dit gebied. Wat opvalt is dat 87% van de opdrachtgevers vindt dat tech & data enorm aan belang toeneemt.

Arrange als datagedreven FM partner

Op het gebied van continue verbetering middels data-analyse heeft Arrange Integrated de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Het Servicecentrum – een mobiel team dat zorgt voor flexibiliteit van onze facilitaire teams, maar gelijktijdig bekijken waar ze operationele en tactische verbeteringen in de dienstverlening kunnen doorvoeren – is hier de afgelopen jaren veel mee bezig geweest. “Het Servicecentrum fungeert als intelligent verlengstuk voor onze facilitaire teams onder andere doordat wij aan de slag gaan met de beschikbare data op locatie. Hiermee trekken we conclusies over de kwaliteit van onze eigen dienstverlening, maar ook over de kwaliteit van partners in de facilitaire keten. Dit verdergaande inzicht stelt ons in staat om te zien waar het verbeterpotentieel ligt, onze regierol te pakken en (samen met onze partners) concrete verbetervoorstellen in praktijk te brengen.”, aldus Rémon Kok, Coördinator Servicecentrum bij Arrange Integrated.

Het gebruik van data

Voor het analyseren van data bij Arrange Integrated worden verschillende tools ingezet. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze maandrapportages. Bij de maandrapportages wordt alle beschikbare data uit het FMIS gehaald en wordt onder meer een analyse gedaan op het aantal en type KWIS-meldingen in een periode (klachten, wensen, informatie aanvragen en storingen), een analyse van het verloop van de behandeling van KWIS-meldingen en het maken van een trendrapport met een analyse over de ontwikkelingen en opvallendheden ten opzichte van eerdere rapportages. Rémon vertelt hierover: “De maandrapportages stellen ons in staat om overkoepelend te kijken naar de operationele facilitaire dienstverlening, in te zoomen op trends en ontwikkelingen en hierover gericht te adviseren. Hiermee vergroten wij als Managing Agent onze grip op de totale facilitaire dienstverlening. Daarbij merken we dat, hoe meer we bezig zijn met data-analyse, het ons ook steeds meer helpt om realistische prognoses te doen over toekomstige ontwikkelingen in de facilitaire dienstverlening.”

“Ook in de actuele situatie rondom Covid-19 krijgt data een steeds prominentere rol. Zo nemen wij als facilitair service provider de verantwoordelijkheid op de ‘anderhalve meter’ maatregel bij onze opdrachtgevers. Dit realiseren wij onder andere door het juist en intensief gebruik van beschikbare data.”, aldus Stijn von der Fuhr, Commercieel Manager bij Arrange Integrated.

Blijven doorontwikkelen in de toekomst

Uit het onderzoek blijkt dat er een sterke relatie ligt tussen de tevredenheid van een opdrachtgever met betrekking tot datagedreven FM en de overall tevredenheid: er is geen ander aspect dat zo’n grote invloed heeft. Een belangrijke pijler dus voor facilitaire dienstverleners. Branchebreed zijn opdrachtgevers echter nog niet erg tevreden over hun providers op dit vlak: nog geen 20% van de opdrachtgevers ervaart een toegevoegde waarde vanuit de provider. Ondanks de mooie score blijft ook Arrange Integrated zich (door)ontwikkelen op dit gebied, zonder daarbij de menselijke touch niet uit het oog te verliezen. “Arrange Integrated ziet het als positieve ontwikkeling dat we binnen FM in toenemende mate werken aan de hand van data. Het is een prettig hulpmiddel om onze dienstverlening goed af te stemmen op het werkelijke gebruik van het pand en de behoeften van de eindgebruikers. Wel vinden wij het belangrijk om de menselijke touch leidend te laten zijn, waarbij data ter ondersteuning wordt ingezet. Deze gedachte is in het geval van data-gerelateerde ontwikkelingen leidend bij Arrange Integrated.”, aldus Simone van der Neut, Sales & Solutions Manager bij Arrange Integrated.

Wil je meer weten?

Het uitgebreide rapport van het Provider Performance Onderzoek is hier te downloaden. Ben je benieuwd wat Arrange Integrated kan betekenen voor je organisatie? Neem dan gerust contact op met Stijn von der Fuhr, Commercieel Manager bij Arrange Integrated.

Datagedreven FM
Neem contact met ons op!
Download het rapport