KNVB campus

Arrange Consultancy presenteert facilitaire benchmark (semi)overheid

Geplaatst op: 6 oktober 2021

Jaarlijks presenteert Arrange Consultancy de facilitaire benchmark kosten en kwaliteit (semi)overheid. Op basis van de cijfers van deelnemende organisaties heeft Arrange Consultancy voor de 24e keer de facilitaire kosten (kengetallen) binnen de (semi)overheid inzichtelijk gemaakt.

De facilitaire benchmark kosten (semi)overheid

Heb je behoefte aan inzicht in de kosten van facilitaire activiteiten? En hoe deze zich verhouden ten opzichte van de markt? De benchmark facilitaire kosten en kwaliteit (semi)overheid biedt hierin inzicht. Aan de jaarlijkse benchmark kunnen organisaties gezamenlijk deelnemen. In het onderzoek worden de belangrijkste facilitaire parameters (vierkante meter, fte en werkplek) en de kosten volgens de NEN-EN 15221 in kaart gebracht. De uitgebreide resultaten van het onderzoek, aangevuld met inspirerende artikelen rondom facilitaire thema’s, worden aan deelnemers gepresenteerd in een digizine. Aanleverende organisaties ontvangen daarnaast een individuele infographic waarin de organisatie specifieke resultaten zijn afgezet tegenover de markt.

Boekjaar 2020: een bijzonder jaar

Het jaar 2020 was anders dan anders, waarbij Corona toch wel de boventoon voerde. Ook uit de kosten blijken de effecten hiervan. Zo zien we bijvoorbeeld een toename in de kosten van schoonmaak en beveiliging, terwijl de kosten van restauratieve voorzieningen en reprografie een daling tonen. Verder zien we dat de totale kosten van Gebouw & Infrastructuur (€197 per vierkante meter) weer iets zijn gestegen, terwijl de kosten van Facilitaire Diensten & Middelen (€ 1.729 per fte) flink zijn gedaald. Binnen de kosten van Facilitair management en ondersteuning (€ 328 per fte) zijn geen opvallende verschillen te herkennen. De daling binnen de kengetallen in de algemene parameters – de M2 BVO per fte, werkplek per fte en M2 BVO per werkplek – zet zich voort.

Download volledige publicatie
Deelnemen?

Meer weten?

Wil jij meer weten over de facilitaire benchmark (semi)overheid (of een van de andere benchmarks)? Of wil je volgend jaar zelf meedoen? Schrijf je dan hier in of neem contact op met onze financiële performance specialist Felicia Koning.

Felicia Koning

Felicia Koning
felicia.koning@arrangegroup.nl
06 40 84 86 45