KNVB campus

Arrange Academy breidt zich uit met het online ontwikkelplatform Studytube

Geplaatst op: 31 maart 2021

Het is de ambitie van ArrangeGroup om werk en omgeving beter en leuker te maken. Werk wordt beter en leuker als onze medewerkers kunnen bouwen aan hun professionele identiteit en dit kunnen uitstralen bij onze klanten. Wij willen investeren in ons belangrijkste kapitaal – de mens – zodat iedere Arranger zich verder kan ontwikkelen en zijn talent en kennis optimaal kan inzetten. Daarom breiden wij de Arrange Academy uit en stellen we per 1 april 2021 het online ontwikkelplatform Studytube beschikbaar voor alle Arrangers!

Een lerende organisatie

ArrangeGroup streeft naar een succesvolle lerende organisatie, waarin iedere medewerker in staat wordt gesteld zichzelf te ontplooien en zijn talent en kennis optimaal in te zetten in het facilitaire werkveld. Om dit doel na te streven breidt de Arrange Academy zich uit met de tool Studytube. De Arrange Academy is ontwikkeld dóór Arrangers vóór Arrangers, waarbij het delen van kennis en vaardigheden centraal staat. Studytube is een online leeromgeving waarin een groot aantal uiteenlopende trainingen wordt aangeboden, dus dit sluit hier perfect op aan.

Regie over je eigen ontwikkeling

Arrangers krijgen op een laagdrempelige manier toegang tot het aanbod van Studytube. Zo kunnen zij de regie nemen over hun eigen ontwikkeling en opleidingen volgen die aansluiten bij hun eigen behoeften op een voor hen geschikt moment. Daarnaast ontvangen Arrangers voor specifieke functies op maat gemaakte ontwikkelpaden om hun ontwikkeling een boost te geven.

Binnen beginnen is buiten winnen

“Wij zijn overtuigd dat de weg naar succes wordt getypeerd met ‘binnen beginnen is buiten winnen’. In dat kader helpt de Arrange Academy met het vergroten van wijsheid van onze Arrangers, zodat zij kunnen schitteren in de dienstverlening. Wij zijn in 2020 begonnen met wekelijkse colleges en een summerschool en hebben voor 2021 ambities voor de doorontwikkeling van dit mooie initiatief waarin ontwikkeling centraal staat. Ik ben daarom zeer verheugd om naast de succesvolle themamaanden waar wij het jaar mee zijn begonnen, nu deze aanvulling te mogen verwelkomen. De online omgeving zal niet alleen de bedrijfsvoering van de Academy ondersteunen, maar biedt ook mogelijkheden om combinaties te maken in het aanbod. Naast het organiseren van eigen interactieve sessies, is het mogelijk om te verwijzen naar het opleidingsaanbod binnen Studytube. Tijdens traineeships en de Summerschool worden daar zeker de vruchten van geplukt worden.”, aldus Sheryl Limburg, Manager Kennis & Advies bij ArrangeGroup en initiatiefnemer van Arrange Academy.

Leren in een stroomversnelling

Nathalie van der Meer, HR Manager bij ArrangeGroup, vult Sheryl aan: “De behoefte aan plaatsonafhankelijk en tijdsonafhankelijk leren is in het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Het succes van onze organisatie is voor een groot deel te danken aan onze flexibiliteit en wendbaarheid. Het is van belang om hier blijvend op in te spelen, ook in ons leeraanbod. Ontwikkelmogelijkheden spelen bij ArrangeGroup al jaren een rol in het aantrekken en behouden van talent. Wij hebben gemerkt dat het bijdraagt aan het werkgeluk van onze collega’s. De online leeromgeving van Studytube biedt alle mogelijkheden om maatwerk te verrichten. Wij kunnen letterlijk ‘zelf’ onze eigen leeromgeving bouwen dankzij de gebruiksvriendelijkheid. Easy does it! De relatie die wij inmiddels hebben opgebouwd met Studytube in aanloop naar de lancering, geeft ons het vertrouwen in een succesvolle samenwerking in de toekomst.”

Waarom Studytube goed bij ArrangeGroup past

De strategie van ArrangeGroup wordt de komende jaren gekenmerkt door drie speerpunten: flexibilisering, digitalisering en vitalisering. Hoewel de wereld om ons heen verandert en daarmee de strategische speerpunten ook in tijd kunnen verschuiven, blijven het DNA van de organisatie en de drie kernwaarden Relatie, Believe & Go4It en Ontwikkeling altijd overeind. Studytube sluit goed aan bij deze strategische focus omdat:

  1. Het een digitaal platform is en plaats- en tijdonafhankelijk gebruik gemaakt kan worden van het opleidingsaanbod (digitaal);
  2. De toegankelijkheid voor medewerkers om opleidingen/trainingen te volgen vergroot. De drempel om deel te nemen is lager dan wanneer je als medewerker je eerst moet inschrijven en een aanmeldingsproces in overleg met je leidinggevende moet doorlopen (flexibiliteit en wendbaarheid);
  3. Het bijdraagt aan een leven lang leren principe dat bijdraagt aan de employability van medewerkers en dus duurzame inzetbaarheid (vitaliteit).
Naar het nieuwsoverzicht
Neem contact met ons op!