Facility Management trends

Acht belangrijke trends in Facility Management

Geplaatst op: 7 mei 2015

Welke trends hebben een grote invloed binnen Facility Management? Wat zijn dé ontwikkelingen waar je als Facility Manager op anticipeert? Denk aan een integrale aanpak, kostenbeheersing en schaalbaarheid tot aan gastvrijheid en aantrekkelijk werkgeverschap. ArrangeGroup signaleert acht belangrijke trends en geeft haar visie hoe deze trends in uw voordeel kunnen werken.

1. Integrale aanpak binnen Facility Management

Door efficiency doelstellingen, een snel veranderende wereld en het integrale karakter van actuele thema’s zien we dat ondersteunende processen worden geclusterd in integraal uitvoerende teams en in Shared Service organisaties. De clustering en integrale aanpak van FM, ICT en HR kan leiden tot een verbetering van de facilitaire dienstverlening op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Dit levert voordelen op voor medewerkers, organisaties en gebruikers van de (FM) dienstverlening.

2. Kostenbeheersing en business cases

Het beheersen van kosten in relatie met het gewenste kwaliteits- en serviceniveau heeft altijd hoge prioriteit. Maar niet alleen de beheersing van kosten, ook het aanleveren van kwalitatief en kwantitatief betrouwbare business cases en scenarioplanning zijn kerncompetenties van Facility Management.

3. Schaalbaarheid en flexibilisering

Door technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen is schaalbaarheid en flexibiliteit een strategisch uitgangspunt geworden bij het inrichten van de facilitaire organisatie. Dit heeft vooral effect op de vastgoedstrategie, de contractering van leveranciers en de personele organisatie. De FM organisatie moet snel inspelen op deze ontwikkelingen door op­- en af te schalen.

4. Gastvrijheid als succesfactor

Het leveren van kwalitatief goede services is niet langer voldoende, klanten hebben steeds meer behoefte aan een waardevolle belevenis. De focus verplaatst zich naar gastvrijheid. De vertaling hiervan naar de werkvloer is bepalend in welke mate een organisatie succesvol is en daadwerkelijk als gastvrij wordt ervaren. Dit wordt ervaren door de houding en gedrag van medewerkers, maar ook door prettige systemen, slimme processen en een fijne werkomgevingen. Een goede service-organisatie weet wat de wensen en behoeften van haar klanten zijn en wat het effect is van haar maatregelen en handelingen.

5. Regie organisatie binnen een organisatorische context

Steeds meer facilitaire bedrijven vormen zich om tot een regie organisatie. Het besturen van vraag en aanbod is de essentie van regievoering. Een adequate sourcingstrategie van de aansturende en uitvoerende taak is vervolgens een belangrijke voorwaarde. Outsourcen is dan één van de opties. Maar zeker niet de enige! Het succes van een regie organisatie wordt bepaald door de organisatorische context: de kwaliteit van het demand-management en de inrichting van het contract- en leveranciersmanagement. Zorg ervoor dat u hier voldoende aandacht aan besteed.

6. Standaardisatie van dienstverlening

Door de bovengenoemde ontwikkeling dat facilitaire bedrijven zich steeds meer als regie organisatie opstellen, is de behoefte aan standaardisatie en verzakelijking van bedrijfsvoering en dienstverlening groter geworden. Dit vertaalt zich in het beschrijven van de overeengekomen dienstverlening in Service Level Agreements (SLA’s) en meetbare kwaliteit prestatie indicatoren (KPI) om zo de (uitbestede) uitvoering op een efficiënte wijze te besturen. Verzand niet in theoretische exercitie, maar zie het als een kapstok om de dienstverlening aan op te hangen.

7. De impact van het nieuwe werken

De impact van ‘het nieuwe werken’ is groot op alle ondersteunende vakgebieden, maar op facility management in het bijzonder. Het activiteitgerelateerd werken heeft verschillende soorten kantoorwerkplekken tot gevolg. Het altijd en permanent gebruikmaken van dezelfde werkplek op vaste werktijden maakt plaats voor het tijdelijk aanschuiven in een passende kantoorwerkomgeving of een thuiswerkplek op sterk wisselende tijden. Ook zien we dat organisaties zich steeds meer richten op ontmoeten, samenwerken en projectmatig werken. Met als gevolg: een daling in het gebruik van de thuiswerkplek. Weet waar de behoeften van de medewerkers liggen en houd rekening met de impact van het nieuwe werken.

8. Aantrekkelijk werkgeverschap

Tot slot is aantrekkelijk werkgeverschap sterker in de belangstelling komen te staan vanwege het gevecht om aanstormend talent aan te trekken en vast te houden. Belangrijke aspecten hierbij zijn werkinhoud en tevredenheid over de arbeidsomstandigheden. We zien op dit vlak twee tendensen: organisaties worden slanker en banen gaan verloren. Of er is juist sprake van instroom van (tijdelijke) specialisten die worden aangetrokken om nieuwe projecten uit te voeren of veranderingen te bewerkstelligen.