ArrangeGroup

Post HBO opleiding Huisvesting en Techniek voor 7 Arrangers!

Geplaatst op: 26 Jan 2012

Het afgelopen jaar is vanuit een samenwerking tussen ArrangeGroup en NCOI de post HBO opleiding ‘Huisvesting en Techniek’ ontwikkeld. Het doel van deze opleiding is om vanuit facilitaire visie meer inzicht te krijgen in de technische kant van gebouwbeheer om in staat te zijn de vertaalslag te maken tussen aannemers, installateurs, eigenaars en gebruikers van een pand.

Post HBO opleiding

De deelnemers aan de opleiding hebben allen reeds een aantal jaar ervaring opgedaan in verschillende interim rollen binnen het facilitaire werkveld. Om zich verder te kunnen verdiepen en specialiseren binnen de huisvestings- en technische kant van het werkveld van de Facility Manager, is het opleidingsprogramma tot stand gekomen. Bij de opleiding heeft een praktijkcase centraal gestaan. Aan de hand daarvan zijn relevante huisvestingsonderwerpen aan bod gekomen. Daarbij te denken aan thema’s als; bouwwetgeving, bouwprocessen, constructie, bouwfysica, beheer en onderhoud.

Mooi eindresultaat

De deelnemers zijn, onder begeleiding van docent de heer Huub Scholtes CFM, een jaar lang met deze opleiding en praktijkcase aan de slag geweest om uiteindelijk een eindscriptie in te leveren. Wij zijn erg trots op de resultaten van de deelnemers. Iedereen heeft met succes de opleiding afgerond met een prachtige score. Met veel inzicht en inspiratie kan iedereen als interim Facility Manager deze nieuwe kennis in de markt overbrengen.

ArrangeGroup feliciteert; Frank Otto, Danielle Ruiter, Wendy Lindenbergh, Wilfried Polman, Paulien Baaij, Lara Bok en Anne van Mieghem!

bel mij terug