Matching van de perfecte kandidaat

Arrange Interim beschikt over een groot netwerk van kandidaten en opdrachtgevers. Wij zijn op de hoogte van persoonlijke ambities en weten wat er speelt in de markt. Arrange Interim brengt vraag en aanbod bij elkaar. Samen zoeken wij naar een passende, innovatieve oplossing voor uw arbeidsvraagstukken. Dat begint met een zorgvuldige inventarisatie van de situatie en wensen. Ook gaan wij met de opdrachtgever en kandidaat op zoek naar de beste samenwerkingsvorm. Want tussen tijdelijk en vast bestaan nog talloze andere mogelijkheden. Twee vormen waar wij vaak mee werken zijn Werving & Selectie en Deta-vast.

Werving & Selectie

Net als bij Interim Management starten wij bij Werving & Selectie met een inventarisatie van de situatie, wensen en de vacature. Daarna selecteren wij de meest geschikte kandidaten. Deze kandidaten worden niet als interimmer door ons ingezet, maar komen in dienst van de opdrachtgever. Pas als wij overtuigd zijn dat de combinatie kansrijk is voor ‘the perfect match’, stelt Arrange Interim de kandidaat en opdrachtgever aan elkaar voor. Is er sprake van dé klik? Dan mogen wij, na het tekenen van het arbeidscontract, trots spreken van een geslaagde werving!

Deta-vast

Deta-vast is dé oplossing voor opdrachtgevers die de wens hebben een kandidaat na een detacheringsperiode over te nemen. Deta-vast is een combinatie van onze Interim Management dienstverlening en Werving & Selectie. Arrange Interim werft hiervoor de juiste kandidaat en na een vooraf bepaalde periode van detachering treedt hij of zij in vaste dienst bij de opdrachtgever. Zo heeft de opdrachtgever de voordelen van een perfecte match met een waardevolle kennismakingsperiode, voordat een vast dienstverband wordt aangegaan.