Facility+ Traineeship

Met het Facility+ Traineeship biedt Arrange Interim jouw organisatie een breed ontwikkelde professional die onmisbaar is op de arbeidsmarkt. Onze trainees worden op alle ondersteunende kennisdomeinen naast FM opgeleid: IT, HR, Finance en Techniek. Zo kunnen ze jouw organisatie optimaal ondersteunen en steun jij het opleidingsproces van de Trainee. Wij bieden een capaciteit oplossing, gegarandeerd op het niveau. Elk half jaar wordt professioneel overgedragen op een nieuwe trainee die ook weer met nieuwe ideeën en een frisse blik jullie processen uitvoert én verbetert. Dat alles voor langere termijn en voor een aantrekkelijk tarief.

Waarom een Trainee?

Wie bieden onze opdrachtgevers een ambitieuze, breed opgeleide starter die overkoepelend kan acteren. Naast brede kennis van FM weten zij wat er speelt op het gebied van IT, HR en technisch gebouwbeheer. Zo bieden wij young professionals aan die de traditionele kloof tussen de diverse afdelingen kunnen overbruggen met hun kennis, waarmee een doel om een efficiënter ingericht business support mogelijk wordt. Met deze bredere kennis zijn we daarnaast in staat om direct meerwaarde te creëren en bij te dragen aan het doel om de servicedesk naar een hoger niveau te tillen.

Hoe leiden wij op?

Naast regelmatige coaching, zijn onze trainees één vrijdag per twee weken bij ons op kantoor in Hilversum voor ons opleidingsprogramma. Wij leiden hen op in alle ondersteunende kennisdomeinen naast FM. Zo komen IT, HR, Finance en techniek allemaal aan bod. De Trainee leert voldoende over deze onderwerpen om de eindgebruiker optimaal te ondersteunen. Ook als hij of zij het probleem niet zelf op kan lossen, geeft de trainee voldoende vertrouwen bij de eindgebruiker dat deze zorgeloos het probleem bij hem achterlaat.

Verwachtingen opdrachtgever?

Het totale traineeprogramma beslaat 18 maanden, opgedeeld in 3 blokken van zes maanden. Na ieder blok willen wij onze trainee een andere omgeving bieden met een oplopende uitdaging. Dit kan een plek zijn voor startende trainees, of een wat meer uitdagende opdracht voor trainees die inmiddels meer gevorderd zijn. Wij zorgen voor de volledige overdracht en kwaliteitsbewaking tussen ieder blok door, waardoor je gegarandeerd bent van een constante kwaliteit en continuïteit.

Meer weten?

Neem contact met ons op