ArrangeGroup

Facility Management & Managing Agent

Met de dienstverlening ‘Facility Management’ richt ArrangeGroup zich op het ontzorgen van de opdrachtgever door het overnemen van facilitaire taken op het aansturende niveau. Deze kan naar wens van de opdrachtgever worden uitgebreid naar ondersteunende taken op operationeel niveau en adviserende taken op strategisch niveau. Binnen deze dienstverlening streven wij naar chemie tussen de diverse partijen. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid binnen de totale facilitaire exploitatie, maar samenwerkend aan een optimale dienstverlening voor de klant.

Facility Management & Managing Agent

Facility Management

We onderscheiden twee vormen van Facility Management. Bij deze vorm stelt de opdrachtgever ArrangeGroup in staat de totale besturing, aansturing en uitvoering van het facilitaire producten- en dienstenportfolio op zich te nemen. Met deze variant richt ArrangeGroup zich op organisaties met een facilitaire spend van minder dan € 5 miljoen.

World FM Day

Managing Agent

Bij het Managing Agent Model schakelt de opdrachtgever ArrangeGroup in voor taken en verantwoordelijkheden op het aansturende niveau van de operationele activiteiten. U blijft als opdrachtgever ‘in control’ door de facilitaire beleidsvorming, de afstemming met de klantorganisatie en het contracteren van uitvoerende partijen. ArrangeGroup is verantwoordelijk voor het omzetten van een strategisch beleid naar een tactische aansturing. Daarnaast stuurt ArrangeGroup de uitvoerende dienstverleners aan en beoordeelt deze op basis van de door de opdrachtgever afgesloten contracten.

bel mij terug