the facility brains

the facility brains

Waarom Arrange Consultancy

Arrange Consultancy geeft concrete en werkbare adviezen en aanbevelingen over facilitaire vraagstukken. In onze adviestrajecten combineren wij onze kennis met de eigenschappen van uw organisatie en uw strategische doelstellingen. Door middel van co-creatie ontwikkelen wij werkbare oplossingen die uw organisatie op het lijf geschreven zijn en waarmee u direct resultaat boekt.  

Samen denken en doen
Niet alleen vanaf de zijlijn toekijken en beschouwend meepraten, maar actief meedoen! Dat is onze visie op advisering. De meerwaarde hiervan begint al bij het analyseren en adviseren, om vervolgens samen de weg naar implementatie en realisatie in te slaan. Onze ambitie is om die cruciale stap te nemen om zo verder te komen! Door vanuit betrokkenheid te signaleren, dwarsverbanden te leggen en samenhang aan te brengen. Met als doel efficiency, effectiviteit, resultaten én daarmee de performance te verbeteren. Kortom: niet alleen praten en schrijven, maar vooral samen denken en doen!

Het beste advies
Voor onze adviezen maken wij gebruik van de kennis van de ruim 70 Interim Professionals van Arrange interim en van het Arrange Solutions team dat een constante focus heeft op trends en innovaties. Zo krijgt u van ons niet alleen het beste advies, maar blijft u ook op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het facilitaire vakgebied.