Spend scan

Behoefte aan inzicht in de facilitaire inkoop?
Je vermoedt dat de inkoop van facilitaire producten en diensten slimmer kan, of bent benieuwd of dit het geval is. Een spend analyse biedt dan uitkomst. Een spend analyse geeft een eerste inzicht in hetgeen wordt ingekocht, bij welke leveranciers en tegen welke prijs.

Onze Spend scan vormt een uitstekend uitgangspunt voor het toetsen en verbeteren van de facilitaire inkoop. Een nulmeting voor professionaliserings- en besparingstrajecten.

Over onze spend scan

In de basis verschaft de Spend scan een inzicht in het aantal facilitaire crediteuren, de waarde van hun facturen en hun aandeel in de totale facilitaire kosten. De NEN-EN 15221 vormt in principe de basis voor dit overzicht. Organisatiespecifieke rubriceringen kunnen hierop een aanvulling vormen.

Aanvullend benieuwd naar de relatie tussen het financieel risico en het belang van de organisatie enerzijds en het toeleveringsrisico en de macht van de leverancier anderzijds? Middels de Kraljic-methodiek helpen wij jou bij het bepalen van de juiste inkoopstrategie per product.

De uitkomsten van de Spend scan worden overzichtelijk gepresenteerd middels een infographic. Ruwe data en formats worden tevens gedeeld, zodat een eventuele verdere analyse van en vervolg op basis hiervan mogelijk zijn.

Direct contact met onze spend scan specialist?

Felicia Koning

Felicia Koning 

felicia.koning@arrangegroup.nl

06 40 84 86 45