Servicedesk scan

Zou je graag eens willen weten hoe het ervoor staat met de facilitaire servicedesk van jouw organisatie?
Heb je behoefte aan een compleet inzicht in de prestatie van de facilitaire servicedesk? Bijvoorbeeld omdat je nadenkt over doorontwikkeling, of omdat je staat voor het vraagstuk om servicedesks vanuit verschillende disciplines binnen de bedrijfsvoering samen te voegen. Denk dan eens aan onze Servicedesk scan! Onze kennis en ervaring op het gebied van facilitaire servicedesks hebben wij gebundeld en bieden wij aan middels de Servicedesk scan.

De Servicedesk scan resulteert in een inzicht in de huidige (IST) en gewenste situatie (SOLL) van de Servicedesk. Tevens maken we de knelpunten (GAPS) inzichtelijk en geven we concrete ontwikkelstappen aan om deze te overbruggen.

Over onze Servicedesk scan

In een gesprek met het (facilitair) management vormen we gezamenlijk een beeld van de stip op de horizon als het om de facilitaire dienstverlening vanuit de servicedesk gaat. In het onderzoek richten we ons enerzijds op het bestuderen van verschillende documenten, anderzijds op het voeren van gesprekken met coördinatie, eerste- en tweedelijns medewerkers en eindgebruikers. Door middel van een observatie hebben wij een compleet beeld, waarmee we de score van de servicedesk kunnen plaatsen in het door ArrangeGroup ontwikkelde Servicedesk Excellence Model.

Wil je één jaar na het initiële onderzoek nog eens weten hoe de servicedesk zich heeft ontwikkeld? In dat geval kun je gebruik maken van onze Servicedesk 360◽ Insights onderzoek; een quick scan op dezelfde onderzoeksgebieden als die van de Servicedesk scan.

In een heldere en praktisch toepasbare rapportage vind je de bevindingen van ons onderzoek inclusief een analyse van het verschil tussen de huidige en gewenste situatie.

Direct contact met onze Servicedesk scan specialist?

Elize Vonk Noordegraaf

Elize Vonk Noordegraaf

elize.vonknoordegraaf@arrangegroup.nl

06 41 86 93 19