Quick Scan NEN-ISO 41001

Een professionele facilitaire organisatie
De NEN-ISO 41001, onderdeel van de NEN-ISO 41000 serie, is een managementsysteem-norm die facilitaire organisaties in staat stelt om in een snel veranderende wereld de moederorganisatie optimaal te (blijven) ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen. Een managementsysteem is een set aan samenhangende afspraken om beleid en doelstellingen op te stellen en te realiseren. Typerend aan een managementsysteem is dat door continu verbeteren van de prestaties, de organisatie in staat is om haar doelstellingen te behalen.

De Deming Circle, ook wel de PDCA-cyclus genoemd, vormt de basis voor het continu verbeteren en daarmee van het managementsysteem. Kijkend naar het FM-managementsysteem (waarin FM staat voor Facility Management), begint het kernproces met het begrijpen en vaststellen van de volgende onderwerpen: Context van de organisatie, Leiderschap, Planning, Ondersteuning, Uitvoering, Evaluatie van de prestaties en Verbetering. Deze zeven onderwerpen uit de NEN-ISO 41001 vormen de basis voor de Quick Scan.

De NEN-EN-ISO 41001 specificeert de eisen voor een FM managementsysteem

Bezint eer gij begint
Om plannen voor de toekomst te kunnen maken, is het verstandig het vertrekpunt, oftewel de huidige situatie, helder in beeld te hebben. Onze Quick Scan NEN-ISO 41001 maakt dit mogelijk. Het resultaat is een inzicht in de huidige situatie én een concreet stappenplan met daarin beschreven de activiteiten die dienen te worden ondernomen om aan de minimumvereisten van certificering te voldoen.

Direct in contact?
Direct contact met onze NEN-ISO 41001 expert (tevens voorzitter van de nationale normsubcommissie  35129002 ‘Organisatie van Facility Management’ die onder ander actief meedenkt binnen de ISO 41000 serie) Sheryl Limburg?

Sheryl Limburg

Sheryl Limburg

sheryl.limburg@arrangegroup.nl

06 55 33 42 38