Performance metingen

Benchmarken is het zoeken naar de beste werkmethoden, waardoor een organisatie (nog) beter kan presteren. Het is een hulpmiddel om kosten, het gebruik van middelen, kwaliteit en geleverde prestaties inzichtelijk te maken, te vergelijken met en leren van anderen, en de facilitaire organisatie te sturen. Echter, bovenal is een benchmark bedoeld om van te leren. De uitkomsten van een benchmarkonderzoek geven een indicatie. Met de resultaten kan vergeleken worden met andere organisaties en kan worden bediscussieerd of, en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het is geen wetenschappelijke formule op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen.

Om zoveel mogelijk ‘appels met appels’ te vergelijken begeleidt Arrange Consultancy een organisatie door middel van ervaren adviseurs welke ondersteunen bij het verzamelen en rubriceren van kosten en andere data, en het vergelijken met de benchmark en andere organisaties. Dit gebeurt onder andere met een handboek waarin alle begrippen zijn omschreven, een uniforme onderzoeksaanpak en validatie sessies. Wij bieden inzicht in de prestaties van organisaties met soortgelijke activiteiten, om deze goed met elkaar te kunnen vergelijken. Met deze stappen wordt het vraagstuk uit de eigen organisatie gehaald om vanuit een ander perspectief te kijken naar waar mogelijke kansen liggen en hoe je de uitdaging het beste kunt aanpakken.

Facilitaire benchmarks:

Meer weten over onze diensten?

Benchmark
Mystery Visit
Servicedesk Scan
Bezettingsgraad scan