Onderzoeken Arrange Consultancy

Arrange Consultancy ondersteunt klanten bij het creëren van inzicht in de facilitaire, ICT en DIV activiteiten. Vandaag de dag hebben organisaties een sterke behoefte aan inzicht en verantwoording van de dingen die zij doen. Onze database, welke gevuld is met 18 benchmark jaren maakt het mogelijk om trendanalyses te maken. Jaarlijks presenteren wij de totale facilitaire kosten voor gemeenten, provincies, onderwijs en kantooromgevingen. ArrangeGroup is gecertificeerd adviseur lid van de NFC-index.

Vanzelfsprekend kunnen wij voor u een maatwerkopdracht uitvoeren, jaarlijks doen wij dit voor vele organisaties. Wij voeren daarnaast een aantal jaarlijkse onderzoeken uit, waarin deelnemers gezamenlijk aan bijvoorbeeld een benchmark deelnemen. Dit zijn:

Facilitaire benchmark (semi)overheid

  • Module kosten

    Objectieve meting naar facilitaire kosten, parameters en trends van huisvesting, services en het overkoepelende facility management van (semi)overheidsorganisaties (met name gemeenten).

  • Module kosten en kwaliteit

    Objectieve meting naar facilitaire kosten, kwaliteit, parameters en trends van huisvesting, services en het overkoepelende facility management van (semi)overheidsorganisaties. Naast het vergelijken van data staat kennisuitwisseling centraal.

ICT benchmark (semi)overheid

Objectieve meting naar kosten, kwaliteit, parameters en trends specifiek gericht op ICT van (semi)overheidsorganisaties. Naast het vergelijken van data staat kennisuitwisseling centraal.

DIV benchmark (semi)overheid

Objectieve meting naar kosten, ontwikkelingen en trends specifiek gericht op digitalisering, archief en post. Naast het vergelijken van data staat kennisuitwisseling centraal.

MBO benchmark huisvesting en faciliteiten

Objectieve meting naar facilitaire- en huisvestingskosten, parameters en trends van ROC’s, AOC’s en vakscholen.

Facilitaire benchmark HBO

Objectieve meting naar facilitaire kosten, parameters en trends van hogescholen.

Naast de benchmarkonderzoeken, gericht op kosten en trends, richten onderstaande onderzoeken zich op andere prestatie-metingen:

Klanttevredenheid

Dit individuele onderzoek gaat in op de tevredenheid van klanten/ gebruikers over facilitaire dienstverlening.

Klantgerichtheid

Dit onderzoek gaat over de klantgerichtheid vanuit het perspectief van de facilitaire werknemers en de rest van de organisatie.

Facilitaire foto

Dit onderzoek geeft inzicht in de vitaliteit, oftewel de gesteldheid van uw facilitaire organisatie op basis van de onderdelen: strategie, structuur, systemen, cultuur, management, medewerkers en sleutelvaardigheden.