Happiness, business en partnership

Arrange Consultancy biedt inzicht hoe een facilitair vraagstuk eruit ziet, zodat een organisatie zich verder kan ontwikkelen. Wij helpen organisaties om hun facilitaire dienstverlening te verbeteren, leuker te maken, maar ook efficiënter en effectiever aan te bieden. Hoe doen wij dit? Door te blijven werken aan kennis, innovatie en de inzet van moderne faciliteiten. Wij zorgen voor aansluiting op de behoeften van de stakeholders, waardoor organisaties hun doelstellingen kunnen behalen. Om dit mogelijk te maken legt Arrange Consultancy de focus op drie belangrijke pijlers: happiness, business en partnership.

Hier kunnen deelnemers van de onderzoeken inloggen op de webapplicatie.
Klik hier voor meer informatie over de onderzoeken.

Login Onderzoekstool

1. Happiness

Geluk en vitaliteit
Happiness gaat over het welbevinden, het werkgeluk en de vitaliteit van medewerkers. Een organisaties die aandacht schenkt aan gelukkige, gezonde, gemotiveerde en productievere medewerkers zal succesvoller zijn. Facilitair kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Hoe krijg je inzicht in de mate van happiness in een organisatie en hoe krijg je hier grip op? Hoe kun je als facilitaire afdeling het werkgeluk en de vitaliteit binnen een organisatie verhogen? Arrange Consultancy denkt graag mee en biedt inzicht in dit vraagstuk.

 • Mystery visits
 • Guest journey
 • Employee journey
 • Geluksmonitor

2. Business

Facilitaire bedrijfsvoering
Wij bieden facilitaire professionals en organisaties diverse perspectieven op en advies over facilitaire vraagstukken, zodat zij de basis van de organisatie op orde kunnen brengen en hier meer controle op krijgen. Welke tools kun je daarbij inzetten? Denk bijvoorbeeld aan een servicedesk scan, klant- tevredenheidsonderzoek, een benchmark tool of certificering op het gebied van de NEN-normering.

 • Netwerkgroepen
 • Benchmarkgroepen
 • Certificering op facilitaire normen
 • Spend-/inkoopanalyse
 • Servicedesk Scan
 • FMIS Scan
 • Bezettingsgraad Scan

3. Partnership

Samenwerking stakeholders
Hoe is de samenwerking binnen je team? Hoe ga je om met interne en externe stakeholders? Als de afdelingen FM, HR en IT de ambitie hebben om samen op te trekken, hoe ga je daar dan inhoud aangeven? Hoe kun je het proces bij fusies en overnames zo optimaal mogelijk begeleiden? Arrange Consultancy onderzoekt hoe een team samenwerkt, welke belangrijke factoren hierop van invloed zijn en hoe je de omgang met stakeholders kunt verbeteren. Dit is natuurlijk maatwerk en de juiste oplossing is afhankelijk van de organisatie zelf.

 • Facilitaire foto
 • Organisatie ontwikkeling
 • Strategie spel

De WELL Building Standard

De WELL Building Standard is de eerste evidence-based standaard die zich uitsluitend richt op de gezondheid en het welzijn van de mens in een gebouw, door het optimaliseren van het ontwerp en de exploitatie van het gebouw en het gedrag van de mens. Wij helpen jou graag bij het toepassen van deze standaard, passend bij jouw organisatie.

Meer weten over de WELL Building Standard? 

Lees meer

Quick Scan NEN-ISO 41001

Een professionele facilitaire organisatie. Om plannen voor de toekomst te kunnen maken moet je de huidige situatie helder in beeld te hebben. Onze Quick Scan NEN-ISO 41001 maakt dit mogelijk. Het resultaat is een inzicht in de huidige situatie én een concreet stappenplan om aan de minimumvereisten van certificering te voldoen.

Meer weten over de Quick Scan NEN-ISO 41001?

Lees meer

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over de dienstverlening van Arrange Consultancy? Of heb je vragen over één van de bovenstaande diensten? Neem dan contact met ons op. Ons team staat voor je klaar.

Lees meer