icon-groen-consultancy

the facility brains

Netwerken Arrange Consultancy

Arrange Consultancy organiseert diverse netwerkbijeenkomsten voor gemeenten, provincies,het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. Vaak vinden de bijeenkomsten plaats bij één van onze deelnemers, waardoor we letterlijk een kijkje in elkaars keuken krijgen.

Facilitaire netwerk van Arrange Consultancy

De bijeenkomsten en het online platform zijn alleen toegankelijk voor leden van het facilitaire netwerk van Arrange Consultancy. In dit onafhankelijke en besloten netwerk worden diverse regionale en landelijke bijeenkomsten georganiseerd waarin deelnemers kennis en praktijkervaringen delen. Alleen ‘facilitaire opdrachtgevers’ kunnen lid worden van Netwerk.fm. Deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen op de agenda. Leveranciers en adviseurs worden afhankelijk van de agenda uitgenodigd om hun kennis te delen.

Alle bijeenkomsten staan in onze agenda! Misschien tot bij de volgende bijeenkomst?