Gebouw performance meting

Behoefte aan inzicht in de gebouwprestatie?
Je houdt je bezig met huisvestingsvraagstukken en wenst een inzicht in de huidige prestaties van jouw gebouw(en). Je wilt weten welke wensen en eisen de gebruikers hebben, of dit matcht met de visie van de organisatie én de huidige prestatie van de gebouwen. Misschien wil je zelfs meerdere panden onderling vergelijken. De methodiek van de NEN 8021 ondersteunt hierin.

De uitkomsten van de Gebouw performance meting op basis van de NEN 8021 helpen jou bij het maken van (strategisch) huisvestingskeuzen.

Over onze Gebouw performance meting

De gebouwprestatie wordt beoordeeld vanuit drie invalshoeken: de visie op huisvesting van de organisatie, de eisen en wensen van gebruikers en een objectieve meting door een van onze consultants. Zowel de waarde als het belang dat aan een onderwerp wordt toegekend, worden in kaart gebracht. Respectievelijk een workshop, vragenlijst en ronde door de panden vormen hierbij de basis.
De 8 KPI’s zoals die door de NEN 8021 worden beschreven (Bereikbaarheid, Comfort, Duurzaamheid, Flexibiliteit, Ruimtegebruik, Representativiteit, Veiligheid) staan centraal.

Het resultaat is een rapportage – een infographic aangevuld met verdiepende hoofdstukken – waarin de uitkomsten vanuit de drie invalshoeken worden gepresenteerd, desgewenst op locatiespecifiek niveau.

Direct contact met onze gebouw performance meting specialist?

Felicia Koning

Felicia Koning 

felicia.koning@arrangegroup.nl

06 40 84 86 45