Financiële performance meting

Behoefte aan inzicht in de financiële prestaties?
Je wenst een gedetailleerd en gespecificeerd inzicht van de facilitaire kosten en bent benieuwd hoe deze kosten zich verhouden ten opzichte van de markt en/of voorgaande boekjaren. Een financiële performance meting, inclusief benchmark, biedt hierbij uitkomst.

De resultaten van onze financiële performance meting maken het mogelijk verantwoording af te leggen over geleverde prestaties, te bezien of de juiste keuzes zijn gemaakt en bieden een basis voor het nemen van toekomstige beslissingen.

Over onze Financiële performance meting

Onze financiële performance meting is een objectieve meting naar facilitaire kosten, parameters en trends. Het gaat om de kosten van gebouw en infrastructuur, facilitaire diensten en middelen, facility management en ondersteuning en ICT, conform de NEN-EN 15221. Afhankelijk van de wens is variatie op deze activiteiten mogelijk.

Tevens benieuwd hoe de kosten zich verhouden ten opzichte van de kwaliteit van de dienstverlening? Door het uitvragen van de tevredenheid van de eindgebruikers helpen wij dit inzichtelijk maken.

Het resultaat van de Financiële performance meting is een rapportage – een infographic aangevuld met verdiepende hoofdstukken – waarin absolute cijfers en kengetallen van jouw organisatie overzichtelijk zijn gepresenteerd, afgezet ten opzichte van een referentiegroep en indien van toepassing uitgezet in de jaren en ten opzichte van de kwaliteit. Ruwe data en formats worden tevens gedeeld, zodat een eventuele verdere analyse en vervolg mogelijk zijn.

Jaarlijks publiceren wij de totale facilitaire kosten voor de (semi-)overheid, het onderwijs (MBO en HBO) en kantooromgevingen. 

Daarnaast zijn we gecertificeerd adviseurslid van de NFC Index en leveren een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van de Index Onderwijs.

NFC Index Onderwijs 2018

Direct contact met onze financiële performance meting specialist?

Felicia Koning

Felicia Koning 

felicia.koning@arrangegroup.nl

06 40 84 86 45