Employee WELL journey

Weten in hoeverre medewerkers een gezonde werkomgeving gedurende hun werkdag ervaren?
Je streeft naar een gezonde en welzijn bevorderende (werk)omgeving en denkt vanuit de medewerker. Je wilt weten wat je het beste kunt doen om aan de behoeften van medewerkers te voldoen, of: je hebt geïnvesteerd in de werkomgeving en bent benieuwd in hoeverre dit effect heeft op de ervaring van de medewerkers. Onze Employee WELL journey, gebaseerd op de concepten uit de WELL Building Standard, helpt jou dit inzichtelijk te maken.

Middels de Employee WELL journey wordt duidelijk in hoeverre medewerkers de omgeving als gezond en welzijn bevorderend ervaren op verschillende momenten (de touchpoints) gedurende de werkdag.

Over onze Employee WELL journey
De basis van de Employee WELL journey wordt gevormd door een aantal touchpoints (zoals het geconcentreerd werken aan een bureau, een lunchpauze en vergaderen) en de 10 concepten uit de WELL Building Standard, bewezen onderwerpen die bijdragen aan de gezonde en welzijn bevorderende werkomgeving. Per touchpoint wordt aan medewerkers het belang dat zij hechten aan de onderworpen én de score van de organisatie op deze onderwerpen uitgevraagd. Ook het belang dat vanuit de organisatie (vertegenwoordigd door bijvoorbeeld een afvaardiging vanuit het MT) aan de onderwerpen wordt gehecht, wordt in kaart gebracht. Dit alles wordt tegenover elkaar gezet en gepresenteerd in overzichtelijke figuren.

Naast een eerste analyse ook behoefte aan opvolgend advies (en een actieplan)? Wij denken graag mee over de vervolgstappen om te komen tot een (meer) welzijn bevorderende fysieke werkomgeving.

Hecht je waarde aan erkenning voor jouw gezonde en welzijn bevorderende werkomgeving en ben je geïnteresseerd in een certificering volgens de WELL Building Standard? Wij begeleiden jouw organisatie graag gedurende dit proces. Meer informatie hierover vind je in onze flyer.

Direct contact met onze Employee WELL journey specialist?

Felicia Koning

Felicia Koning 

felicia.koning@arrangegroup.nl

06 40 84 86 45