the facility brains

the facility brains

Diensten Arrange Consultancy

Binnen een facilitair bedrijf hangt het succes niet af van één persoon of één afdeling, maar van alle afdelingen die hierbij horen. Een ontbrekende schakel, andere visie of onvrede kunnen leiden tot een lagere klantbeleving, hogere kosten en verstoorde processen. Bij Arrange Consultancy kijken wij naar de totale dienstverlening en leveren wij concrete en werkbare adviezen en aanbevelingen. Door middel van co-creatie ontwikkelen wij werkbare oplossingen waarmee u direct resultaat boekt.

Hier kunnen deelnemers van de netwerkgroepen inloggen op het digitale platform Raad en Daad.
Klik hier voor meer informatie over de netwerken.

Login Netwerktool

Hier kunnen deelnemers van de onderzoeken inloggen op de webapplicatie.
Klik hier voor meer informatie over de onderzoeken.

Login Onderzoekstool

Organisatie advies

Wij helpen u met het ontwikkelen van een facilitaire visie en strategie, waardoor uw dienstverlening aansluit op de organisatie-doelstellingen. Bij Arrange Consultancy zijn wij blijvend scherp en opmerkzaam op de facilitaire ontwikkelingen om zo het beste organisatieadvies te geven. Wij zijn uw sparringpartner als het gaat over de inrichting van uw facilitaire organisatie, -aanbestedingen en samenwerkingsvormen. Denk aan:

 • Business Alignment onderzoek
 • Aanbestedingsadvies
 • Contractmanagement
 • Servicedesking

Kwaliteit & Beleving

Arrange Consultancy is altijd op zoek naar duurzame en continue verbeteringen binnen de facilitaire organisatie. Dit doen wij door gebruik te maken van verschillende oplossingen die inzicht geven in kosten, kwaliteit en beleving. Wij brengen samen met u de Guest Journey van medewerkers en gasten in kaart en gebruiken onze belevingsonderzoeken om zowel de strategische verwachtingen als de werkbeleving in kaart te brengen. Denk aan:

 • Guest journey onderzoek
 • Lean binnen FM
 • Samenwerking in de keten
 • Mystery visits

Huisvesting en werkplek

Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit? Waar werken mensen nu, morgen of over vijf jaar? Past de huidige huisvesting nog bij de organisatiedoelstellingen en in welke mate voldoet het werkplekconcept aan de verwachting? Arrange Consultancy geeft advies op het gebied van huisvesting. Wij denken met u mee over de impact van de veranderende manier van werken op het huidige werkplekconcept. Denk aan:

 • Werkplekoptimalisatie
 • Huisvestingsadvies
 • Beleving van de werkplek
 • Bezettingsgraadscan

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Arrange Consultancy? Of heeft u vragen over één van de bovenstaande diensten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team staat voor u klaar.

Lees meer